Psykologian lehtorin Mikko Peltolan mukaan naispoliitikot joutuvat tekemään enemmän töitä uskottavuutensa eteen kuin miehet.

Tunteiden ilmaisu mediassa yleistynyt – “Julkista työtä tekevillä naisilla rima on korkeampi kuin miehillä”

Media on tuonut mukanaan aivan uudenlaisen alustan tunteiden ilmaisulle. Psykologian lehtorin mukaan tällä on sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia hyvinvoinnille.

Sosiaalinen media mahdollistaa hyvinkin henkilökohtaisten julkaisujen jakamisen, kuten omien tunteiden avoimen ilmaisun.

– Sen avulla on helppo harjoitella, mitä tuo itsestään esille, ja millaista julkisuuskuvaa haluaa näyttää itsestään, toteaa Tampereen yliopiston psykologian yliopistonlehtori Mikko Peltola.

Sosiaalinen media on madaltanut kynnystä siitä, minkälaisia asioita tuodaan julki.

– Tunteiden jakaminen mediassa on hirveän voimakasta viestintää ja vaikuttaa vastaanottajan tunteisiin ihan eri tavalla.

Peltola ei anna suoraa vastausta siitä, onko tämä huono vai hyvä asia. Se osiltaan tuo ihmisiin inhimillisemmän tarttumapinnan, mutta siinä on myös riskinä se, että asettaa itsensä alttiiksi.

– Kaikki me tiedämme, kuinka ankara paikka sosiaalinen media voi olla. Mitä enemmän paljastaa itsestään sosiaalisessa mediassa, sitä huonommin saattaa käydä.

En tiedä, saisiko Petteri Orpo samanlaista kritiikkiä kuin Sanna Marin, jos hän murtuisi paineen alla.

Mikko Peltola

Tunteiden avoin ilmaisu saattaa heikentää uskottavuutta

Tunne-elämän hyvinvoinnin kannalta olisi tärkeää, että ihminen pystyy ilmaisemaan omia tunteitaan ja kokee olevansa sellaisessa ympäristössä, jossa niitä saa ilmaista, Peltola toteaa. Hänen mielestään on helppo sanoa, että pitäisi olla rehellinen tunteistaan julkisesti, mutta myös tunnistaa siihen liittyvät ongelmat.

Julkisuuden valkokeilassa oleminen tuo omanlaisensa paineet tunteiden ilmaisuun – tai niiden säätelyyn.

– Monille kuvat korona-aikana itkevistä poliitikoista kertoivat aitoudesta ja helpottivat samaistumista. Toiset taas käyttivät näitä kuvia aseena kritisoinnille. Sitä pidettiin myös heikkouden merkkinä, ettei kestä paineita.

Julkista työtä tekevillä naisilla rima on korkeampi kuin miehillä, Peltola pohtii. Avoin tunteiden näyttäminen saattaa hänen mukaansa vähentää ihmisten silmissä uskottavuutta. Peltola korostaa, että kyse on aina siitä, kuka reagoi.

– Vaikka lähtökohtaisesti ilman muuta aito omien tunteiden ilmaisu on sellaista, mihin kannustan, reaalimaailmassa se ei ole aina niin yksinkertaista. Ainakin, jos on julkisuuden valokeilassa. En tiedä, saisiko Petteri Orpo samanlaista kritiikkiä kuin Sanna Marin, jos hän murtuisi paineen alla.

Kuuntele tästä, mitä tamperelaiset olivat mieltä median roolista tunteiden ilmaisussa.