Koululaisia opiskelemass Tampereen yliopiston normaalikoulussa

Uupuneet lukioon, kyyniset ammattikouluun – käsitys itsestä oppijana vaikuttaa jatkokoulutusvalintaan

Koululaisen käsitys kyvyistään oppijana ja lukijana vaikuttaa opiskelupaikan valintaan urahaaveita enemmän.

Lukijat lähtevät lukioon, selviää Jyväskylän yliopistossa lokakuussa 2023 julkaistussa tutkimuksessa.  Oppilaiden PISA-tuloksia, lukutaitoa sekä käsitystä oppimiskyvyistään verrattiin peruskoulun jälkeisiin koulutusvalintoihin.

Tutkimuksessa havaittiin, että kyynisesti opiskeluun ja lukutaitoonsa suhtautuvat peruskoululaiset hakivat todennäköisemmin ammattikouluun lukion sijasta. Kyynisyyttä tarkasteltiin kysymällä opiskelijoilta heidän motivaatiostaan, kiinnostuksestaan koulunkäyntiin ja käsityksestään opiskelun merkityksestä.

– Kun opiskelija kyynistyy, irtautuminen kouluyhteisöstä on pitkällä. Kun kokee, ettei koulutyöllä ole merkitystä, ei tuloksillakaan ole väliä. Koulun vaatimukset eivät vastaa resursseja, tutkimusta johtanut erityispedagogiikan apulaisprofessori Kati Vasalampi pohtii.

FAKTA

Itsevarmuudesta kaikki alkaa

  • Neljä vuotta kestäneessä tutkimuksessa vertailtiin 1351 oppilaan vastauksia peruskoulun lopusta sekä toisen asteen alku- ja loppuvaiheilta.
  • Hyvä lukutaito johtaa usein hyviin tuloksiin reaaliaineissa.
  • Vanhempien sosionekonominen asema vaikutti koulun valintaan, muttei valmistumiseen.
  • Tutkijat pitävät kannustavaa oppimisympäristöä tärkeänä oppilaan kehityksen ja itsevarmuuden kannalta.

Motivaatio opintovalintojen edesauttajana

Positiivinen käsitys itsestä oppijana liitettiin tutkimustuloksissa parempiin PISA-tuloksiin ja lukutaitoon. Lukion valinneet opiskelijat raportoivat myös enemmän uupumusta. Huoli koulutyöstä voi vuotaa elämän muille osa-alueille ja häiritä elämää.

– Jos lukio asettaa liian kovia haasteita, uupumus lisää keskeyttämisriskiä. Motivaation syy ja opiskelijan kiinnostus merkitsevät. Jos lukiota käy vain suorittaakseen, voi uupua, Vasalampi toteaa.

Henkilökohtainen kiinnostus vaikuttaa opiskelijan motivaatioon oppia uutta. Lapsuuden kokemuksilla ja yhteisöllisyydellä on suuri merkitys.

– Varhaisimpina kouluvuosina taito vaikuttaa motivaatioon, sitten motivaatio vaikuttaa taitoon. Myöhemmin nämä vuorovaikuttavat toisiinsa. Lapsella on tarve tulla hyväksytyksi osana ryhmää. Luokkaan kuuluminen, luokkatoverit ja opettajien kannustus motivoivat lasta.