Vuonna 2023 poliisi on saanut 23 prosenttia enemmän seksuaalirikosilmoituksia kuin edellisvuonna. Kuva: Flickr

Seksuaalirikoslaki uudistui, ja rikosilmoitusten määrä kasvoi – asiantuntija arvioi kasvun jatkuvan tulevaisuudessakin

Lakimuutos on vielä niin tuore, että sen sisältämät pykälät ovat monille epäselviä. Asiantuntija arvelee tämän estävän monia ilmoittamasta rikoksistaan.

Suomen seksuaalirikoslainsäädäntöä tiukennettiin vuoden 2023 alussa, ja vaikutukset ovat havaittavissa jo nyt. Tilastokeskuksen tuoreesta tilastosta selviää, että tammi–syyskuussa seksuaalirikoksia ilmoitettiin 5200, eli lähes tuhat enemmän kuin vuonna 2022.

Uudessa lainsäädännössä määritellään raiskaukseksi kaikki sukupuoliyhteys, joka ei sisällä suostumusta. Lisäksi seksuaalisen ahdistelun pykälän määritelmät ovat laajentuneet, ja lainsäädäntöön on lisätty kohta seksuaalisen kuvan levittäminen.

Rikosuhripäivystyksen juristi pitää rikosten lisääntymistä odotettuna

Rikosuhripäivystyksen lakimies Elisa Trejtnar arvelee seksuaalirikosten ilmoitusten määrän kasvun johtuvan lakiuudistuksista. Isoja muutoksia Rikosuhripäivystyksen asiakasmäärissä seksuaalirikosten uhrien suhteen ei ole. Trejtnar ei kuitenkaan ole yllättynyt kasvusta muistellessaan hallituksen esitykseen sisältyneitä arvioita lakimuutoksen vaikutuksista.

Tretjnar uskoo, että seksuaalirikosten ilmoitusmäärän voidaan odottaa kasvavan vielä tulevaisuudessa, kun uusista säännöksistä muodostuu oikeuskäytäntöjä. Tällä hetkellä monille voi olla vielä epäselvää, täyttääkö jokin teko rikoksen tunnusmerkistön.

– Voisin kuvitella, että rikosilmoituksia tehtäisiin enemmän, jos olisi selvää ja varmempaa, että tapauksessa täyttyvät rikoksen tunnusmerkit, Trejtnar toteaa.