Etälääkäripalveluiden lisääntyminen on mahdollistanut lääkärien etätyöskentelyn.

Yksityisten etälääkäripalveluiden käyttäjämäärä satakertaistui lyhyessä ajassa koronan seurauksena – ”Etäpalveluiden käyttö sujuu nyt vaivattomasti”

Etäpalvelut ovat olleet käytössä jo ennen korona-aikaa, mutta koronakriisin aikana valmiudet etälääkäripalveluiden käyttöön paranivat ja lääkärien työnkuva koki muutoksen.

Etälääkäripalveluista korvausta saavien henkilöiden määrä kasvoi korona-ajan myötä satakertaisesti. Kelan tilastoista selviää, että vuonna 2019 etäpalveluista sai korvausta 3 300 henkilöä, kun taas vuonna 2022 sitä sai jo noin 320 000 henkilöä.

– Sekä työterveys- että yksityisasiakkaiden etälääkäripalveluiden käyttäjämäärä on kasvanut selkeästi korona-ajan myötä, kommentoi Terveystalon Digiterveyden ylilääkäri Tuomo Oikarainen.

Etälääkäripalveluista maksettavia Kela-korvauksia korotettiin toukokuusta 2020 alkaen, kun koronakriisi lisäsi etäpalveluiden kysyntää. Kelan tilastojen mukaan vuonna 2022 maksetut etälääkäripalvelujen korvaukset olivat noin 5 miljoonaa euroa eli 12 prosenttia koko vuoden lääkärinpalkkioiden korvaussummasta.

Etälääkäripalveluita hyödyntävät kaiken ikäiset ihmiset

Etälääkäripalveluiden yleistyttyä terveysalan ammattilaisille on Oikaraisen mukaan avautunut nyt etätyömahdollisuus. Etälääkäripalveluista hyötyvät myös asiakkaat, sillä he säästävät matkoihin kuluvassa ajassa.

Suurin koronakriisin aikaansaama muutos on Oikaraisen mukaan kuitenkin ollut niin asiakkaiden kuin myös ammattilaistenkin henkisten valmiuksien muuttuminen.

– Niin asiakkaat kuin ammattilaisetkin suhtautuvat nykyään paljon vaivattomammin etäpalveluiden käyttöön.

Kelan tilastoista selviää, että kaiken ikäiset henkilöt hyödyntävät etälääkäripalveluja, mutta alle 5-vuotiaita lapsia oli etälääkäripalveluiden asiakkaissa eniten. Vähiten etälääkäripalveluita käyttävät yli 75-vuotiaat.

– Iän karttuessa oireet vaativat useimmin lähivastaanotolle menemistä, Oikarainen kertoo.