Vaikka avioliittoja somitaan yhä vähemmän, ovat ne monille yhä tärkeitä. Kuva: Unplash.

Avioliittojen määrän lasku ei välttämättä lyhennä suomalaisten elinikää: ”Ei se ole se liittomuoto, joka ratkaisee”

Tutkimuksissa on havaittu avioliiton pidentävän ikää. Viime vuotta lukuun ottamatta avioliittoja kuitenkin solmitaan vuosi vuodelta vähemmän.

Avioliittojen määrä on pitkällä aikavälillä vähentynyt, selviää Tilastokeskuksen siviilisäätytilastoista. 1990-luvulla solmittujen avioliittojen määrä laski, mutta 2000-luvulla se kääntyi nousuun. 2010-luvulta eteenpäin se on ollut laskussa, kunnes viime vuonna se kääntyi taas lievään nousuun. Vaihtelusta huolimatta trendi on laskeva.

Itä-Suomen yliopiston sosiologian professorin Anna-Maija Castrénin mukaan pitkällä aikavälillä muutoslinja on selkeä, sillä solmittujen avioliittojen määrä on ollut laskussa jo 1900-luvun alusta. Trendin muuttumiseen on vaikuttanut muun muassa se, että parisuhdemallille on tullut myös muita vaihtoehtoja avioliton rinnalle. Vuosittaisille eroille puolestaan on vaikea löytää syitä, sillä siihen vaikuttavat lukuiset asiat alkaen ikäluokkien koosta.

Samalla avioliittojen on havaittu pidentävän erityisesti miesten elinikää. Castrén ei kuitenkaan usko, että avioliittojen määrän väheneminen tulisi vaikuttamaan elinikään negatiivisesti. Tätä tukee myös se, että vaikka avioliittojen määrä on ollut pitkään laskussa, on elinajanodote ollut viime vuosiin asti nousussa.

–  Onko se suhteen virallistaminen, joka elinikää pidentää, vai se itse parisuhde? Itse sanoisin, että parisuhde. Ei se ole se liittomuoto, joka ratkaisee, pohtii Castrén.

Siitä, miten muut parisuhdemuodot kuin avioliitto vaikuttavat elinikään, on vaikea saada tutkittua tietoa. Suomessa ei ole tilastoja siitä, kuinka monet kokevat olevansa parisuhteessa. Käsityksiä ja tapoja elää parisuhteessa on hyvin monenlaisia, ja siksi parisuhteita on vaikea tilastoida.

– Jos lähdet kyselemään, miten ihmiset sitten määrittelisivät parisuhteen, olisi vastauksia yhtä paljon kuin vastauksen antaneitakin, toteaa Castrén.

Joka toinen menee yhä naimisiin ennen kuin täyttää 50

Vaikka trendi on laskeva, vaikuttavat avioliitot yhä pitävän pintansa. Jos vuoden 2022 tilanne pysyisi samana, menisivät noin puolet naimattomista suomalaisista naimisiin ennen viisikymppisiään.

Castrén ei usko, että avioliitot tulisivat kuolemaan täysin.

– Avioitumalla voidaan nostaa yksi suhde menneitä suhteita tärkeämpään asemaan.  Avioliitto on monelle yhä merkityksellinen, vaikka merkitystä tuottavat asiat ovatkin erilaisia kuin sata vuotta sitten.

Solmittujen avioliittojen määrä on laskenut 1990-luvulta