Jeena Ranckenin väitöskirja Yliluonnollinen kokemus: Tulkinta, merkitys ja vaikutus.

Väitöstilaisuus Tampereen yliopistolla – Yliluonnollinen kokemus voi muuttaa elämää merkittävästi

Tampereen yliopistolla pidetään huomenna väitöstilaisuus yliluonnollisista kokemuksista. Jeena Ranckenin väitöskirjassa tarkastelun kohteena on erityisesti se, millaisia vaikutuksia yliluonnollisilla kokemuksilla on ihmisten elämään.

Yhteiskuntatieteiden maisterin Jeena Ranckenin väitöstilaisuus pidetään Tampereen yliopiston Väinö Linna -salissa lauantaina 23.9. klo 12. Väitöstilaisuudessa vastaväittäjänä on dosentti Kari Vesala Helsingin yliopistosta.

Ranckenin väitöskirja kuuluu sosiaalipsykologian alaan ja koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä kartoitetaan yliluonnollisia kokemuksia aiemmassa tieteellisessä tutkimuksessa. Toinen osa on empiirinen narratiivinen tutkimus, joka käsittelee yksilöiden yliluonnollisia kokemuksia. Tutkimusta varten haastateltiin 84 henkilöä, jotka kertoivat kokeneensa yliluonnollisen kokemuksen.

Tutkimustulokset osoittavat, että yliluonnollisiksi nimetyillä kokemuksilla on vaikutuksia, jotka voidaan mieltää neutraaleiksi, positiivisiksi tai negatiivisiksi. Joissakin tapauksissa elämän kuvattiin muuttuneen ratkaisevasti.