Maahanmuuttoviraston toimisto Helsingissä.

Kotimajoittaja kyseenalaistaa turvapaikkapäätösten puolueettomuuden – Migri: Kenenkään vakaumusta ei voi kysyä

Virkamiehellä on oikeus mielipiteisiin, mutta on epäselvää, kuka valvoo, etteivät ne vaikuta työhön.

Turvapaikanhakijoita jo usean vuoden ajan majoittanut henkilö kertoo Moreenimedialle epäilyksistään Maahanmuuttoviraston (Migri) puolueettomuudesta.

Majoittajan mukaan joidenkin turvapaikkapäätöksissä esiintyvien virkamiesten poliittiset tai uskonnolliset taustat ovat huolestuttavia. Migrin työpaikkailmoituksista myös ilmenee, että tarkastajilla ei ole mitään virallisia pätevyysvaatimuksia.

Migrin mukaan uusia tarkastajia palkataan tiuhaan, koska vuoden 2015 pakolaisvirran jäljiltä on yhä purkamattomia hakemusjonoja.

Virkamiehellä on Suomen laissa turvattu oikeus yksityiselämään ja järjestötoimintaan. Majoittajalle on epäselvää, kuka valvoo, etteivät ne vaikuta päätöksentekoon.

FAKTA

Migri

  • Maahanmuuttovirasto (Migri) on sisäasiainministeriön alainen virasto, joka käsittelee maahantuloon, pakolaisuuteen ja Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita.
  • Turvapaikkayksikössä tarkastajat ja ylitarkastajat tekevät turvapaikkapuhutteluita ja -päätöksiä.
  • Virastossa työskentelee yhteensä vajaat 800 ihmistä.

Päätöksiä tehdään harkinnanvaraisesti

Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön tulosalueen johtajana toimiva Juha Similä ei näe tarkastajien puolueettomuudessa ongelmia.

– Kenenkään poliittista tai uskonnollista vakaumusta ei voi työhaastattelussa kysyä.

Similän mukaan on kaikkein helpointa, kun ihmiset ovat avoimia ajatusmaailmastaan. Hankalampaa puolueettomuuden varmistamisen kannalta on se, jos nämä vakaumukset ovat piilossa. Päätösten linjakkuutta kuitenkin jatkuvasti eri päätöksiä vertailemalla. Vertailuissa sekoitetaan eri paikkakunnilla tehtyjä päätöksiä ja eri tarkastajien työnjälkeä. Inhimillisen tekijän olemassaolo täytyy silti tiedostaa.

– Ihmiset tekevät virheitä. Eri asia on se, jos virheet ovat tahallisia, enkä ole törmännyt sellaiseen, Similä täsmentää.

Ruka Toivonen (vas.) on aktiivinen turvapaikanhakijoiden oikeuksien puolestapuhuja. Hän on vaikuttanut muun muassa Oikeus elää -liikkeessä ja Vapaa liikkuvuus -verkostossa.

Sisäinen laadunvalvonta ei riitä

Turvapaikanhakijoiden tuki ry:n puheenjohtaja Sanna Valtonen ei pidä Migrin nykyistä laadunvalvontaa riittävänä.

– Maahanmuuttovirasto on yksikkö, jota kukaan ei valvo, Valtonen toteaa.

Hänen mukaansa oikeusasiamies ja yhdenvertaisuusvaltuutettu voivat perehtyä yksittäisiin tapauksiin, mutta kokonaisuudelle ei ole ketään ulkopuolista tarkkailijaa. Hän on myös kohdannut tilanteita, joissa Migri on pyynnöstä tarkastanut toimintaansa mutta ei ole suostunut erittelemään, mitä osoitetuille virheille on tehty. Edustajat ovat ainoastaan vakuuttaneet, että laaduntarkastus on suoritettu.

Valtosen huoli tarkastajien tasa-arvoisesta suhtautumisesta turvapaikanhakijoihin ei perustu niinkään tietämykseen virkamiesten poliittisista tai uskonnollisista toimista työn ulkopuolella vaan silmäänpistäviin eroihin tehdyissä päätöksissä ja asenteissa puhuteltavia kohtaan.

– Meille tulee yhteydenottoja tietyistä puhuttelijoista, jotka ovat esimerkiksi jättäneet kysymättä päätöksen kannalta oleellisia kysymyksiä.

Valtonen painottaa, että Migrissä työskentelee paljon ammattitaitoisia virkamiehiä mutta virasto kokoaa maatiedon päätösten pohjaksi, tekee päätökset ja valvoo itse omaa työtään. Toiminta ei ole tarpeeksi läpinäkyvää.

Ketä tarkastajiksi sitten pitäisi palkata? Lue tästä.