Petsamokodin asukkaat arvostelivat tehostetun palveluasumisen kyselyssä hoidon tason heikoimmaksi.

Kotihoidon taso heikkeni ikäihmisten silmissä

Tampereen palvelutalojen tarjoama kotihoito sai vanhuksilta huonompaa palautetta kuin vuosi sitten. Ikäihmisiä ärsyttää etenkin omien vaikutusmahdollisuuksien puute.

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen järjestämä asiakastyytyväisyyskysely keräsi kotihoidon asiakkailta enemmän vastauksia kuin vuosi sitten, mutta kaupungin saamat arviot eivät olleet yhtä mairittelevia.

Palvelutalojen kotihoidon arviot olivat viime vuotta huonompia. Takapakkia otettiin vastausten perusteella etenkin yksinäisyyden ja omien vaikutusmahdollisuuksien kokemisessa. Vaikutusmahdollisuusarvio laski 17 prosenttiyksikköä.

Kotihoidon palvelun laadun kokonaiskeskiarvo oli sama kuin viime vuonna. Eniten parannettavaa on yhä hoitajien vaihtuvuudessa.

Kysely postitettiin 1574 kotihoidon ja palvelutalojen kotihoidon asiakkaalle. Vastausprosentti nousi yli 50:een, kun vastaajia oli 801. Raportin mukaan osuus on yhä liian pieni, ja ensi vuodeksi tarkoitus on ainakin helpottaa kyselyä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee tuloksia torstain kokouksessa.