Kolmatta välivuottaan viettävä Olivia Norrback kokee, että välivuodet ovat auttaneet häntä keräämään motivaatiota tuleviin opintoihin.

Yhä useampi nuori valitsee välivuoden – moni hyötyy sen tuomasta aikalisästä

Välivuoden koetaan kasvattavan henkisesti ja tuovan lisämotivaatiota tuleviin opintoihin.

Perinteisesti välivuosi on nähty Suomessa ongelmallisena. Nuorten toivotaan valmistuvan ammattiin nopeasti ja syrjäytymistä pelätään. Moni nuori kuitenkin hyötyy välivuoden tuomasta aikalisästä.

Tamperelaiset nuoret Jenna Käppi ja Olivia Norrback kertovat omia kokemuksiaan vietetyistä välivuosista.