Kuva: Tampereen teknillisen yliopiston kuva-arkisto.

TTY:llä uskotaan robotiikan tulevaisuuteen – ala vetää myös opiskelijoita

Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) on voinut opiskella robotiikkaa pääaineena tästä syksystä lähtien. Pääaine on vaikuttanut suositulta opiskelijoiden keskuudessa.

TTY on Suomen ensimmäinen yliopisto, jossa voi valita robotiikan pääaineeksi. Tänä syksynä alkaneet kurssit ovat täynnä, eivätkä kaikki halukkaat ole mahtuneet mukaan.

Professori Minna Lanzin mukaan robotiikan osaajille on kysyntää, koska teollisuudessa pyritään koko ajan vähentämään ihmisen kädenjälkeä paremman laadun takaamiseksi. Vastoin yleistä käsitystä automaatio luo Lanzin mukaan työpaikkoja niiden viemisen sijaan.

Myös tietotekniikan opiskelija Roni Ahola näkee robotiikan vahvana tulevaisuuden alana. Aholan mukaan robotit tulevat hoitamaan tulevaisuudessa sellaisia työtehtäviä, jotka eivät ole ihmisille mielekkäitä.