Annikki Rinne osallistuu leikkimieliseen kilpailuun

Kaatumispelko voi lamauttaa seniorin kotiin – harjoituksilla haetaan varmuutta ja tasapainoa

Tampereen kaupunkilähetys järjestää kurssia, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä iäkkäiden ihmisten kaatumisia. Kaatumisten ehkäisy -ryhmä haluaa aktivoida iäkkäitä ottamaan selvää omasta kaatumisriskistään ja selättämään kaatumispelon.

FAKTA

Kaatumistilastoja

  • Joka kolmas yli 65-vuotias ja joka toinen yli 80-vuotias kaatuu kerran vuodessa.
  • Iäkkäiden kuolemaan johtaneista tapaturmista valtaosa on kaatumisia.
  • Kotona asuvat 65–74-vuotiaat kaatuivat useammin ulkona, ja yli 74-vuotiaat kaatuivat useammin sisällä.
  • Kaatumisten ehkäisy on tehokkainta, kun se tehdään ennakoivasti. Hyväkuntoiset ja aktiiviset iäkkäät pystyvät itse vaikuttamaan monin tavoin kaatumisalttiuteensa.
  • Kotona asuvien iäkkäiden kaatumisista 20–30 prosenttia johtaa hoitoa vaativaan vammaan.

Fysioterapeutti Minna Putkisaaren vetämällä Kaatumisen ehkäisy kurssilla soivat ikivihreät ja toiminta pysyy tuttavallisena. Monet osallistujista ovat ystäviä ja leikkimielinen kilpailu hernepussien heittelyssä keventää tunnelmaa.

– Kaatumista voidaan ennaltaehkäistä tasapainoharjoituksilla tai perinteisellä kuntosaliharjoittelulla, jolla saadaan kohennettua lihaskuntoa, Putkisaari kertoo.

Putkisaaren mukaan hänen harjoitteluryhmistään se, jolle määrättiin kotiin harjoituksia, hyötyi niistä kaikkein eniten. Pelkkä kuntosalipohjainen lihasharjoittelu ei tuota samoja tuloksia tasapainon kanssa kuin yhdistelmä näitä molempia. Hänen tehtävänsä on aktivoida ihmisiä harjoituksilla, joita ei kotona yksin tulisi tehtyä.

– Kaatumisten ehkäisyn harjoitteleminen on helpompaa kuin ylösnousemisen harjoittelu. Moni ikäihminen ei viitsi mennä lattialle vain harjoitellakseen ylös pääsyä, koska se on niin työlästä.

Harjoittelun takia ei tarvitse muotitietoisuudestaan tinkiä

Kaatumisalttius lisääntyy, kun liikuntakyky heikkenee ja hoivan tarve kasvaa. Valtaosa 65 vuotta täyttäneiden tapaturmista on seurausta kaatumisesta tai matalalta putoamisesta. Aiempi kaatuminen altistaa merkittävästi uudelle kaatumiselle, ja kerran kaatuneista puolet kaatuu uudelleen.

Yhdessä harjoitteleminen auttaa muistamaan

Ennen Tampereen kaupunkilähetyksen kaatumiskurssin alkua suoritetaan toimintakykytesti ja arvioidaan omaa tasapainoa. Kokoontumissa käydään noin puoli tuntia teoriaa ja tunti harjoituksia. Kurssin päätteeksi toimintakykytesti suoritetaan uudestaan, jotta edistyminen nähtäisiin.

Lilli Sipiläinen nauttii yhdessä harjoittelemisesta

Kurssille osallistuva eläkeläinen Ritva Heikkinen on huomannut oman tasapainonsa parantuneen jo muutamassa viikossa. Harjoitusten tekeminen kotona ei tunnu niin vaivalloiselta, koska niitä on aikaisemmin harjoiteltu yhdessä ja ne ovat nyt tuttuja.

– Ystävien kanssa tehdessä harjoittelu ei tunnu raskaalta, koska siinä ollaan ja tehdään yhdessä. Harjoitukset jäävät näin myös paremmin mieleen, Heikkinen sanoo.

Kaatuminen ja sen seuraukset pelottavat

Kaatumisen pelko voi olla hyvin lamaannuttavaa ikäihmisten parissa. Se voi estää heitä poistumasta kotoaan tai lähtemästä uusiin ympäristöihin, koska ei voida olla varmoja, onko uusissa paikoissa portaita tai kynnyksiä. Kaatumiseen liittyy myös pelko siitä, mitä siitä seuraa. Iäkkäille tyypillisissä kaatumissa lonkkamurtumat ovat erittäin yleisiä. Moni passivoituu kotiinsa, koska loukkaantuminen saattaisi tarkoittaa muuttoa palvelukotiin tai muuta itsemääräämisen menetystä.

Putkisaari on kuitenkin positiivisesti yllättynyt ihmisten oma-aloitteisuudesta ja kiinnostuksesta kaatumisten ennaltaehkäisyyn.

– Ihmiset eivät välttämättä ole itse kaatuneet, mutta heitä kiinnostaa ennaltaehkäisy. Kaikkein tehokkainta tämä kurssi on käydä ennen pahoja kaatumisia.