Kuva: www.pexels.com

Tutkimushanke poiki käsikirjan sovittelujournalismista – konkreettisia esimerkkejä koottiin yksiin kansiin

Sovittelujournalismi etsii vastausta yhteiskunnan polarisoitumiseen ja sosiaalisten kuplien purkamiseen.

Tampereen yliopiston tutkimushankkeen pohjalta on julkaistu Sovittelujournalismin käsikirja. Kirja avaa ajatuksia sovittelujournalismin takana ja antaa käytännönläheisiä esimerkkejä rakentavista työtavoista.

Käsikirja syntyi 50 toimittajan ja tutkijaryhmän yhteistyönä. Ajatus kirjasta muodostui, kun hankkeessa mukana olleet toimittajat toivoivat, voisiko tutkimuksesta saatuja tietoja koota yksiin kansiin.

Sovittelujournalismi soveltaa osittain maailmalla tunnetumpien rakentavan ja ratkaisukeskeisen journalismin periaatteita. Sillä etsitään vastausta muun muassa yhteiskunnan polarisoitumiseen ja sosiaalisten kuplien purkamiseen.

– Median välityksellä nämä kuplat ja vastakkainasettelut rakentuvat, niin miksei median välityksellä niitä voisi myös purkaa, kommentoi tutkimushankkeen johtaja ja tutkija Laura Ahva.