Kuva osoitteesta vaping360.com.

Moreenimedia selvitti: Sähkösavukkeet koetaan tupakkaa terveellisempänä – sähkötupakkakysely kirvoitti 980 vastausta

Sähkösavukkeista ei ole tehty riittävästi tutkimusta, eivätkä viranomaiset suosittele niiden käyttöä.

Sähkösavukkeiden käyttäjät pitävät sähkötupakkaa muita tupakkatuotteita terveellisempänä vaihtoehtona. Moreenimedian sähkötupakointia koskeva kysely sai liikkeelle jopa 980 vastaajaa, joista 73 prosenttia sanoi aloittaneensa sähkösavukkeiden käytön lopettaakseen tupakoinnin.

Fakta

Moreenimedian kysely sähkösavukkeista

  • Vastaajista 84 prosenttia oli miehiä ja 15,5 prosenttia naisia. Puoli prosenttia määritteli sukupuolekseen ”muu”.
  • Sähkötupakointi on yleisintä 18–30-vuotiaiden keskuudessa.
  • Yleisimmiksi terveyshyödyiksi todettiin hapenottokyvyn parantuminen, hengitysongelmien vähentyminen sekä haju- ja makuaistin terävöityminen.
  • Yleisimmiksi haittavaikutuksiksi todettiin suun ja ihon kuivuminen sekä nikotiininesteistä johtuvat lievät allergiset oireet.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijan Otto Ruokolaisen mukaan tupakasta vieroittautumisesta sähkösavukkeiden avulla ei ole tehty riittävää näyttöä. Myös sähkösavukkeiden fysikaaliset haittavaikutukset ovat vielä hämärän peitossa. Tämän vuoksi sähkötupakkaa ei suositella.

Tutkimuksen puutteesta huolimatta osa sähkötupakoitsijoista suhtautuu aiheeseen hyvin intohimoisesti. Joillekin sähkötupakoinnista on muodostunut harrastus. Erilaisia vaporisointi- eli höyrystämislaitteita ja nikotiininestemakuja kokeillaan ja vertaillaan muiden käyttäjien kanssa.

– Moni sähkösavukefirma on saanut alkunsa siitä, että joku on aluksi tehnyt itselleen laitteita. Tämä ala on hyvin harrastusvetoinen, kertoo myymäläpäällikkö Juhani Orelma Tampereen Finnvape-sähkösavukekaupasta.

Käyttäjien mielestä media keskittyy liikaa haittoihin

Kyselyn mukaan sähkötupakoitsijat kokevat, että sähkösavukkeista julkaistut uutiset keskittyvät lähinnä höyryttelyn haittoihin. Uutisointi on ristiriidassa käyttäjien kokemusten kanssa, minkä vuoksi osa heistä väittää median vääristelevän totuutta.

– Moni puolustaa sähkösavukkeita voimakkaasti sen takia, että ne ovat auttaneet heitä pääsemään irti tupakasta, Juhani Orelma sanoo.

Kyselyyn vastanneista 96 prosenttia kokee, että heidän terveytensä on parantunut sen jälkeen, kun he siirtyivät tupakasta sähkösavukkeisiin. Otto Ruokolaisen mukaan aiheesta on tehty joitakin tutkimuksia, joissa tupakoitsijat ovat sanoneet terveytensä kohentuneen sähkösavukkeisiin siirtymisen jälkeen.

– Subjektiivisten terveysvaikutuksien kysyminen ei kuitenkaan anna riittävää selvitystä väestötason vaikutuksista.

Sähkösavukkeista hengitetään höyryä, eikä savua kuten tupakasta.

Haittavaikutukset ovat vielä pimennossa

Sähkötupakoinnin haittavaikutuksista tiedetään toistaiseksi vähän. Myrkytystietokeskuksen tilastoista selviää, että hengitettynä sähkösavukkeiden on ilmoitettu aiheuttavan pahoinvointia ja huimausta.

Moreenimedian kyselyssä haittavaikutusten joukosta esiin nousi höyryttelyssä käytettävä propyleeniglykolineste, joka aiheuttaa joillekin vastaajille allergisia oireita.

Myrkytystietokeskuksen erikoislääkäri Pirjo Tynjälän mukaan nikotiininesteiden kanssa kannattaa olla huolellinen.

– Jos vahvoja nikotiiniliuoksia käytetään väärin, niin toki siinä on yliannostuksen vaara.

Sähkötupakan vaikutusten tutkimista vaikeuttaa se, että on vaikea arvioida, mitkä oireet johtuvat juuri sähkötupakasta ja mitkä muista tekijöistä.

– Parhaimmat tulokset saataisiin tutkimalla ihmisiä, jotka eivät ole tupakoineet aiemmin. On kuitenkin eettisesti kyseenalaista tutkia sellaista, Ruokolainen sanoo.

 

Tupakkateollisuus löytää aina uuden keinon selvitä. Lue lisää täältä