Kirjallisuus on useille ensimmäinen askel kohti buddhalaisuuden harjoittamista..

Kiinnostus buddhalaisuutta kohtaan kasvaa, mutta usein kyse on kokeilunhalusta – ”Ihmiset eivät helposti sitoudu systemaattiseen harjoitukseen”

Olosuhteet buddhalaisuuden harjoittamiselle ovat Suomessa vaatimattomat. Jäsenmäärien kasvu ei ole itsetarkoitus, mutta se parantaa toimintamahdollisuuksia.

Suomessa asuvien buddhalaisten määrä on kasvanut selvästi kuluvan vuosituhannen aikana. Erilaisiin buddhalaisiin ryhmiin kuuluu Suomessa yli 3000 jäsentä. Rekisteröidyt jäsenmäärät eivät kerro koko totuutta, sillä esimerkiksi Suomen Buddhalaisen Unionin mukaan Suomessa on yli 10 000 buddhalaisuuden harjoittajaa.

Suomalaisen buddhalaisjärjestö Nirodha Ry:n tampereen paikallisryhmän perustaneen Tomi Mikkolan mukaan jäsenmäärien kasvu parantaa olosuhteita buddhalaisuuden harjoittamiselle.

– Kasvu ei ole itsetarkoitus, mutta se mahdollistaa tiettyjä resursseja. Eli voidaan järjestää retriittejä enemmän ja toiminta on järkevällä pohjalla.

Buddhalaisuuteen pohjaavat mindfulness- ja meditaatioharjoitteet ovat levinneet länsimaissa valtavirtaan viimeisen vuosikymmenen aikana. Mikkolan mukaan ajatus buddhalaisuuden harjoittamisesta tuntuu kuitenkin useimmille suomalaisille vieraalta.

– Ihmiset vierastavat buddhalaisuus-sanaa eivätkä kauhean helposti sitoudu ryhmiin tai systemaattiseen harjoitukseen.