Milka Hanhela kertoo ViVan olevan hyvin monimuotoinen joukko, johon mahtuu niin vihreitä, kommunisteja kuin anarkistisiakin periaatteita omaavia ajattelijoita.

Työväenluokan katoaminen ja akateemiset pätkätyöläiset muovaavat uutta, nuorta vasemmistoa

Tamyn marraskuun edustajistovaalit merkitsivät äänienemmistöä Tampereen yliopiston Vihreälle Vasemmistolle. Tampereen yliopistosta puhutaan edelleen vitsikkäästi "punikkiyliopistona", mutta mistä nämä ajatukset kumpuavat ja löytyykö korkeakouluista oikeasti sorrettuja työn orjia?

ViVan puheenjohtaja Milka Hanhelan mukaan vasemmistoon kallellaan olevat yliopisto-opiskelijat tulevat valmistuttuaan olemaan osa niin kutsuttua prekariaattia.

Prekariaatti tarkoittaa pätkätöitä tekevää ja asuinpaikkaansa jatkuvasti vaihtelevaa ihmisluokkaa. Työelämän hektisyyden ja monimutkaistumisen tuloksena syntynyt kansansosa pitää sisällään niin akateemisia pätkätyöläisiä kuin pakkoyrittäjiä. Samaan aikaan kun epävarmoissa ja lyhyissä työsuhteissa olevien ihmisten määrä lisääntyy, perinteinen, vakituisissa työsuhteissa esimerkiksi tehtailla töitä painava työväenluokka vähenee.

Tampereen yliopiston politiikantutkimuksen tutkija Aino Tiihonen on tutkimuksessaan perehtynyt  työväenluokan ääestyskäyttäytymiseen. Tiihosen mukaan isot yhteiskunnalliset rakennemuutokset hävittävät työväenluokkaa pikkuhiljaa.

– Perinteisen vasemmisto-oikeisto -akselin rinnalle nousevat moraali- ja arvokysymykset, jotka painavat äänestyspäätöksen taustalla.