Ruiskuroskis eroaa tavallisesta mm. käyttötarkoitusta ilmaisevilla tarroilla. Kuva: Tarja Nikupaavo-Oksanen

Tampereen keskustaan sijoitettiin ruiskujen keräysastioita

Tampereen keskusta-alueelle on asennettu 10 käytettyjen huumeneulojen ja -ruiskujen keräysastiaa. Astiat kiinnitettiin pääosin valaisinpylväisiin puisto- ja katualueille.

Ruiskujen keräilymahdollisuuksia lisätään, jotta käytetyt neulat ja ruiskut saadaan hävitettyä asianmukaisesti eikä niitä jätettäisi puistoihin, kaduille eikä muuallekaan maastoon.

Ruiskuastiat on suunniteltu turvallisiksi, ja ne erottuvat helposti muista roskiksista. Ne on merkitty niiden käyttötarkoituksen ilmaisevilla tarroilla ja astiassa on vain pieni reikä, johon neulan voi pudottaa. Astioihin ei tulisi laittaa tavallisia roskia tai tupakan tumppeja. Tampereen kaupunki eli käytännössä Tampereen infra vastaa astioiden tyhjennyksistä.

Myös yleisökäymälät Koskipuistossa, Kirjastonpuistossa, Sorsapuistossa ja Tammelantorilla on varustettu neulojen ja ruiskujen keräilyastioilla.