Ville Hyötylän kommentti: Uhkakuva vakoilusta ei saa estää sähköistä äänestämistä

Suomen täytyy ottaa askel kohti tulevaisuutta ja tuoda sähköinen äänestys osaksi vaaleja. Viimeisimmissä presidentinvaaleissa eniten ääniä hylättiin joko ylimääräisten merkintöjen tai epäselvien numeroiden vuoksi. Sähköisen äänestyksen mukana tahalliset tai tahattomat hukkaäänet poistuisivat kokonaan, kun tietokone ei moisiin vaihtoehtoisin taipuisi.

Virossa sähköisestä äänestyksestä on saatu hyviä tuloksia eri valtiollisista vaaleista yli kymmenen vuoden ajalta. Sen on todettu lisänneen äänestysinnokkuutta, ja vuoden 2015 parlamenttivaaleissa 30 prosenttia äänistä annettiin sähköisesti. Virossa elektronisen äänestyksen on mahdollistanut sähköinen äänestyskortti, ja maata pidetään digitalisaation edelläkävijänä. Suomesta ei voi sanoa samaa. Täällä jo kauppojen bonuskorttien pelätään olevan vakoiluvälineitä.

Sähköinen äänestys ei tarkoita etä-äänestystä kotisohvalta. Äänet voidaan edelleen antaa vain äänestyspaikoilla, mutta kopeissa tulee piirrosvälineiden sijaan olla tietokone.

Uhat on toki hyvä muistaa. Vaaleihin sekaantumisesta on uutisoitu ainakin Yhdysvaltain sekä Ranskan presidentinvaaleissa eikä vaikuttamisen pelkoa voida Suomessakaan sivuuttaa. Suomessa tietoturva-asiantuntijat ja oikeusministeriön teettämät selvitykset ovat näyttäneet punaista valoa sähköiselle äänestämiselle. Etenkin etä-äänestämisen kyberuhkaa pidetään liian suurena.

Paras aika sähköisten vaalien kokeiluun olisi tulevissa kuntavaaleissa vuonna 2021, joissa ulkovaltojen kiinnostus vaikuttamiseen lienee sopivan vähäistä. Toisen mahdollisuuden tarjoavat hamassa sote-tulevaisuudessa odottavat maakuntavaalit.

Otetaan mallia virolaisista. Sähköisellä äänestyksellä Aku Ankat painuvat äänestyslippujen mukana historiaan.

Lue juttu hylättyjen äänien perusteista tästä.