Kuvituskuva/Flickr.com

Radio pitää edelleen pintansa – kolme neljäsosaa väestöstä kuuntelee radiota päivittäin

Suomalaisten rakkaus radioon ei ole juuri vähentynyt. Kuuntelututkimuksessa käytetty päiväkirjamenetelmä on peräisin 1930-luvulta eikä sitä käytetä enää muissa Pohjoismaissa.

Suomalaisista kolme neljäsosaa kuuntelee radiota päivittäin. Tulos perustuu Finnpanelin tekemään Kansalliseen Radiotutkimukseen, jonka tutkimusmenetelmänä käytetään päiväkirjaseurantaa. Radiotyön yliopistonlehtorin Marko Ala-Fossin mukaan yksi syy tutkimuksen hyviin tuloksiin on se, että kuulijat täyttävät kuunteluseurantaa muistinvaraisesti jälkikäteen.

–Tutkimus ei kerro suoraa radion kuuntelijoiden määrää, vaan ihmisten käsityksen siitä, minkä verran he ovat kuunnelleet radiota.

Tutkimuksen mukaan radiovastaanotin oli edelleen suosituin tapa kuunnella radiosisältöjä kaikissa ikäryhmissä. Ala-Fossin mukaan kuuntelutilastoissa ei ole tapahtunut merkittävää laskua. Radion päivätavoittavuus oli 1990-luvulla korkeimmillaan 85 prosenttia, kun se viime vuonna oli 74 prosenttia.

Pienintä radion kuuntelu oli 9–24-vuotiailla, joiden audion kuuntelusta radio täytti vain puolet. Lapset ja nuoret kuuntelivat viime vuonna muita ikäryhmiä enemmän Spotifyta ja Youtube-musiikkia.