Henriikka Uusitalon kommentti: Vaihtoehtohoidoista pitäisi pystyä keskustelemaan lääkärin kanssa

 

Sosiaalisen median keskustelupalstoilla useat ihmiset kertovat, etteivät ole paljastaneet hammaslääkärille käyttävänsä suositusten vastaisia hoitotapoja. Tällä halutaan välttää saarna, kuinka ainoastaan perinteinen lääketiede on oikeassa. Ilmiö koskettaa myös muita lääketieteen aloja.

Lääkäreitä ohjaavat eettiset ohjeet, joiden mukaan vain tutkittuja asioita voi suositella. Tutkimattoman hoitokeinon suosittelu voi pahimmillaan johtaa syytteeseen hoitovirheestä. Lääkärit pyrkivät auttamaan potilasta, mutta vahva erottelu koululääketieteeseen ja vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin voi pahimmassa tapauksessa vahingoittaa luottamusta koko tieteenalaan.

On ongelmallista, jos potilaat eivät uskalla kertoa kaikista hoitomuodoistaan lääkäreille. Potilasturvallisuus voi vaarantua, jos lääkäri ei esimerkiksi tiedä potilaan käyttämistä rohdoista. Yksi mahdollisuus olisi lääketieteen asiantuntijoiden ja vaihtoehtohoitoa antavien henkilöiden yhteistyö. Lääkäreiden tulisi kuunnella ja ymmärtää potilaan kiinnostusta vaihtoehtohoitoihin eikä tyrmätä ajatuksia suoralta kädeltä. Näin luottamus asiantuntijuuteen ei särkyisi.

Mitä mieltä asiantuntijat ovat luonnonmukaisista hampaiden hoitotavoista? Lue aiheesta lisää täältä.