Anu-Hanna Anttila puhui Tampereen yliopistolla perjantai iltapäivällä.

Tampereen yliopistolla pohdittiin nuorten työelämäsuhdetta – yrittäjyyttä tarjotaan nykyään varteenotettavana työllistymisen muotona

Tutkimusseminaarissa puhuneen sosiologian dosentti Anu-Hanna Anttilan mukaan palkkatyö antaa työelämässä paremman turvan kuin yrittäjyys.

Tampereen yliopistossa järjestettiin 9. helmikuuta Nuoret ja työelämä -tutkimusseminaari. Seminaarissa nuorten työelämäsuhdetta pohdittiin uusimman tutkimustiedon valossa. Lisäksi esiteltiin työelämän hankkeita.

Seminaarissa on puhumassa sosiologian dosentti ja Ajolähtö: nuoret aikuiset uuden työn markkinoilla –hankkeen johtaja Anu-Hanna Anttila. Hän puhuu seminaarissa nuorten moninaisesta asemoitumisesta työmarkkinoille.

Anttilan mukaan Suomen työvoimapolitiikassa yrittäjyyttä tarjotaan nykyään varteenotettavana työllistymisen muotona.  Anttilan pohtii ymmärtävätkö ihmiset, mitä palkkatyöstä yrittäjäksi siirtyminen tarkoittaa.

– Jos palkkataso jää alhaiseksi niin yrittäjällä ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan tai kerry eläkettä. Palkkatyötä tekevä taas voi saada soviteltua päivärahaa.

Ajolähtö-hankkeessa oli mukana myös nuoria vanhempia. Anttila kertoo erään itsensätyöllistäjänä työskennelleen isän todenneen, että jos lapsia tulee enemmän, hänen täytyy hankkia palkkatyö.

– Vakaa käsitykseni on, että palkkatyö antaa kaikella tavalla paremman turvan kuin yrittäjyys. Siitä saa palkkatyötulon, josta kertyy eläkettä ja muuta turvaa ja on oikeutettu työttömyyskorvauksiin.

Seminaarin järjestäjinä toimivat lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA ja Silta-Valmennusyhdistys.