Opiskelijat vahvistavat taitojaan usein verkossa valmistautuessaan ylioppilaskokeisiin.

Digitalisaatio on yhä suurempi osa opiskelijan elämää – tarjoaa moniulotteisia mahdollisuuksia opetustyöhön

Teknisten laitteiden rooli oppimisen välikäsinä kasvaa jatkuvasti koulumaailmassa. Sähköiset oppimateriaalit ovat osa arkipäiväistä opetustyötä.

Sähköisen opetuksen käyttö on yleistymässä monissa kouluissa.

Tampereen yhteiskoulun lukion englannin ja venäjän opettaja Outi Suominen pohtii, että sähköiset materiaalit tuovat aiempaa laajemmat mahdollisuudet opiskeluun.

— Nyt opiskelijallakin on parempi pääsy monipuoliseen materiaaliin. Näen minkälaisia virheitä hän tekee ja mitkä ovat hänen vahvuutensa tehtävissä. Pystyn seuraamaan opiskelijan etenemistä koko kurssin ajan eikä tarvitse odottaa kurssikokeeseen.

Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet otettiin käyttöön vuonna 2016. Kokonaan sähköiseksi järjestelmä muuttuu vuodesta 2019 alkaen. Tampereen yhteiskoulun lukion apulaisrehtori Toni Pohjanoksa ajattelee, että uudistuksia lukion opetukseen on ollut vaikea tehdä ennen kokeiden sähköistymistä.

— Digitaalisuuden tuleminen ylioppilaskokeisiin vie koetta meidän nykyisen reaalimaailmamme suuntaan.