Radio Moreenin sähkeet 8.3.2018 klo 16

Tänään vietetään kansainvälistä naistenpäivää. Merkkipäivällä kunnioitetaan naisten oikeuksien eteen tehtyä työtä. Suomessa tasa-arvoa on edistetty muun muassa yleisellä ja yhtäläisellä äänioikeudella, avioliittolailla, periaatteella samanpalkkaisuudesta, lailla raskauden keskeyttämisestä sekä lailla naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Naisten päivän kunniaksi kaikki lähetyksemme uutiset käsitellään naisten näkökulmasta.

***

Hallitus antaa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen tähtäävän lakipaketin eduskunnalle tänään. Hallituksen keskeisintä uudistusta ja siihen kytkettyä maakuntauudistusta on kritisoitu laajasti viime aikoina. SOTEn vastuuministeri Annika Saarikko kuvailee uudistusta kiireelliseksi ja välttämättömäksi. Korkeimman hallinto-oikeuden mielestä hallituksen sote-lakipaketti pitää saattaa EU:n komission käsittelyyn.

***

Suomalaisissa museoissa tehtiin viime vuonna kaikkien aikojen kävijäennätys jo toisena peräkkäisenä vuotena. Museoviraston mukaan museoissa vierailtiin vuonna 2017 yhteensä 7,1 miljoonaa kertaa. Suosituimpia Museokortti-kohteita olivat pääkaupunkiseudun suurten museoiden lisäksi Vapriikki ja Sara Hildénin taidemuseo Tampereella. Museossa on parhaillaan esillä belgialaisen kuvanveistäjä Berlinde De Bruyckeren näyttely. Kyseessä on taiteilijan ensimmäinen yksityisnäyttely Suomessa.

***

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on kutsuttu mukaan YK:n tasa-arvojärjestön UN Womenin HeForShe-kampanjan Champion World Leaders -ryhmään. Noin 30 vaikuttajan ryhmä koostuu valtion- ja hallituksen päämiehistä sekä yritysten ja yliopistojen johtajista, jotka sitoutuvat edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja vahvistamaan naisten oikeuksia ja mahdollisuuksia.

***

Nais- ja miesekonomien palkkaerot eivät ole kaventuneet 20 vuoden aikana. Selittymätön palkkaero on yksityisellä sektorilla 12 prosenttia, selviää Suomen Ekonomien tutkimuksesta. Naiset sijoittuvat miehiä useammin asiantuntijatehtäviin, joista maksetaan vähemmän kuin johdon tehtävistä.

Lisäksi palkkaeroa selittää muun muassa miesten vähäisemmät poissaolot työelämästä. Palkkaerojen kitkeminen edellyttää muun muassa nykyistä tasaisemmin jaettuja perhevapaita ja etenkin tasaisesti jaettua perhevastuuta.