Susanna Koiviston kommentti: 30 opintopisteenkin gradu voi olla mörkö

Gradukammo on todellinen ongelma. Helsingin Sanomien kyselyn mukaan yli puolet opiskelijoista käyttää lopputyön tekemiseen yli vuoden. Joka kymmenes vastaaja sanoo, että gradun tekoon meni aikaa yli neljä vuotta.

Helsingin yliopiston tekemässä silmänkääntötempussa laskettiin opinnäytetyön rimaa. Näin gradu on entistä helpompi tehtävä, mutta mikäli 270 opintopistettä eivät valmista tekemään sitä, se voi edelleen jäädä tekemättä yhtä monelta.

En usko, että kenenkään opiskelijan kammo johtuu opintopistemäärän näkemisestä. Kammo johtuu siitä, että gradu koetaan olevan ylivoimaisesti vaikeampi tehtävä kuin ennen sitä yliopistossa tehdyt työt.

Siksi gradukammo poistetaan opiskelijoita tukemalla. Kun gradu liitetään tiiviimmin osaksi muita opintoja ja opiskelijat opetetaan tekemään loogista analyysia ja kirjoittamaan heti ensimmäisistä kursseista lähtien, gradu on vain yksi kurssitehtävä muiden joukossa. Kun opetuksen tasoon panostetaan ja gradun tekoa tuetaan, pystyy tuleva maisteri selviytymään laajemmastakin opinnäytetyöstä.

Seuraako Tampereen yliopisto Helsingin yliopistoa uudistamalla gradua? Lue tutkiva uutinen täältä.