Uudella luonnonsuojelualueella Pahaluomassa kasvaa runsaasti hajuheinää (kuva: Wikimedia Commons/Matt Lavin).

Silmällä pidettävä hajuheinä tuo Tampereelle uuden luonnonsuojelualueen

Tampereen kaupunki esittää Pahaluomaa rauhoitettavaksi. Alueella kasvaa hajuheinää, jonka hävittäminen on kiellettyä.

Tampereen ympäristönsuojeluyksikkö on valmistellut esityksen uuden luonnonsuojelualueen rauhoittamisesta. Rauhoituspäätös haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi rauhoitettava alue on 2,2 hehtaarin suuruinen. Se sijaitsee Tampereen ja Nokian rajalla Kolmenkulman yritysalueen vieressä, 11 kilometrin päässä Tampereen keskustasta. Alue tunnetaan myös Pahaluomana. Se on määritelty asemakaavassa suojaviheralueeksi, jonka säilyttäminen on tärkeää luonnon monimuotoisuuden kannalta. Pahaluoman puusto, purouoma sekä kosteusolosuhteet halutaan säilyttää luonnontilaisina.

Pahaluoma rauhoitetaan alueella kasvavan hajuheinän takia. Kasvi on luokiteltu uhanalaisluokituksessa silmällä pidettäväksi. Sen hävittäminen on kiellettyä luonnonsuojelulain perusteella.

Luonnonsuojelualueella ei saa rauhoitusmääräyksen mukaisesti metsästää, liikkua moottoriajoneuvolla, leiriytyä tai pitää lemmikkejä vapaana. Marjastus ja sienestys on sallittu.

Alueen nimeksi ehdotetaan Pahaluoman luonnonsuojelualuetta. Pahaluoma on Tampereen kaupungin omistuksessa. Se on osa vuonna 2012 hyväksyttyä luonnonsuojeluohjelmaa. Nyt rauhoitettavaksi esitetään aiempaa laajempaa aluetta, koska hajuheinän kasvupaikka on tarkentunut.

Tampereella on luonnonsuojelulailla rauhoitettuja alueita yhteensä 43.