Radio Moreenin sähkeet 21.9.2018 kello 16.

Ulkoministeri Timo Soini nauttii eduskunnan luottamusta. Asia ratkesi perjantaina, kun eduskunta äänesti Soinin luottamuksesta. Epäluottamuslauseen puolesta äänesti 60 kansanedustajaa, Soinin luottamuksen puolesta äänesti 100 henkeä. Äänestyksen syynä olivat ministerin virkamatkalla ja netissä esittämät kielteiset kannanotot naisten aborttioikeudesta. Mielipiteet ovat Suomen virallisten linjausten vastaisia.

***

Eliittilukiossa opiskelulla on vain vähän vaikutusta yliopisto-opintojen aloittamiseen tai alavalintaan. Tulos selviää tänään julkaistusta Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen, Aalto-yliopiston ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuksesta. Niin kutsuttujen eliittilukioiden opiskelijoista suuri osa päätyy yliopistoon tai muuhun korkeakouluun. Tämä johtuu kuitenkin valikoitumisesta, ei eliittilukion opiskelijoilleen tuottamasta arvonlisästä. Valikoitumisella tarkoitetaan sitä, että parhaat opiskelijat valikoituvat korkean sisäänpääsyrajan lukioihin.

 ***

Ensi viikon työtaistelutoimenpiteet näkyvät myös Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Hoitoalojen ylityö- ja vuoronvaihtokielto pakottaa työnantajat varautumaan tilanteeseen. Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin pääluottamusmiehen Tiina Samasen mukaan nykyinen sairaanhoidon järjestelmä perustuu liikaa ylitöille ja henkilökunnan joustoon. Hoitoalojen työtaistelutoimenpiteet liittyvät hallituksen irtsanomislakia koskevaan esitykseen.

 ***

Kuntien järjestämän työllisyyskokeilun alasajo alkaa Pirkanmaalla. Syynä on tuleva maakuntauudistus, jonka seurauksena työllisyyspalvelut siirtyvät valtiolta uusille maakunnille. Kokeilun tavoitteena on ollut vähentää erityisesti pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyttä. Kokeilun myötä työttömien määrä on pudonnut merkittävästi. Kunnat olisivat olleet halukkaita jatkamaan toimivaksi havaittua kokeilua.