Elämäntapavalmennuksesta on saatavilla paljon kirjallisuutta sekä itseopiskelumateriaaleja.

Elämäntapavalmennusten suosio kasvaa – henkinen hyvinvointi nähdään tärkeänä voimavarana

Nyky-yhteiskunnan suorittamispainotteisuus on saanut aikaan kasvavan tarpeen erilaisille elämäntapavalmennuskursseille. Myös median kautta leviävä hyvinvoinnin trendi on saanut ihmiset entistä kiinnostuneimmiksi kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

Yhä useammat turvautuvat elämäntapavalmentajan ohjaukseen elämän erilaisissa tilanteissa, ja ilmiön kasvaneen suosion myötä kursseja onkin saatavilla laidasta laitaan. Myös ihmisten kouluttautuminen alalle on selkeästi nousussa. Koulutus hankitaan usein toisen ammatin rinnalle.

Itsetuntemusohjaaja ja kouluttaja Eevi Minkkinen on erikoistunut moderneihin addiktioihin ja itsetuntemukseen. Hän kertoo, että nykyään monet haluavat selkeyttää omia sisäisiä tavoitteitaan.

– Kursseilla muun muassa tuetaan asiakasta löytämään omaa ääntä ja lisätään itsetuntemusta. Ihmiset oppivat tunnistamaan asioita, jotka ovat itselle hankalia tai pelottavia, ja mitkä taas ovat omia vahvuuksia ja voimavaroja.

Elämän kriiseihin tarvitaan ohjausta

Ihmiset hakeutuvat valmennuksiin esimerkiksi löytääkseen työkaluja elämän ohjaamiseen ja kirkastaakseen omia tavoitteitaan. Monesti valmennuksista tullaan myös hakemaan apua kriisitilanteisiin. Tällaisissa tapauksissa ihminen tarvitsee ulkopuolista henkilöä tukemaan ja sparraamaan.

– Hankalissa hetkissä ja elämän taitekohdissa ohjaajalla on tärkeä rooli auttaa ihminen vaikean vaiheen läpi, joka saattaa nostaa esiin monenlaisia tunteita, Minkkinen kertoo.

Ainainen suorittaminen voi aikaansaada kriisin, johon tarvitaan ammattilaista ohjaamaan levon ja toipumisen puolelle. Kouluttaja ja psykofyysinen fysioterapeutti Karita Palomäki uskoo, että tulevaisuuden valmennustrendi on ohjata ihmisiä palautumisen suuntaan.

– Jos elämässä pyritään suorittamaan kaikkea, voi olla hyvinkin tärkeä vastapaino ohjata antamaan arvoa palautumiselle ja levolle.