Vinski Virtasen kommentti: Sairaanhoito ja yhteiskunta hyötyvät pelastuslaitoksen monipuolisuudesta

Pirkanmaan pelastuslaitos osallistuu vahvasti sairaanhoidon tukemiseen. Ensivastetoiminta on Pirkanmaalla erityisen tärkeää, mutta sen lisäksi pelastuslaitos on mukana monissa eri hälytystehtävissä. Pelastuslaitos jakautuu eri paloasemiin, joista monet erikoistuvat johonkin osa-alueeseen.

Keskuspaloasemalla on sairaanhoitopiirin tukemisen ohella vesisukellustoimintaa. Nokialla paloasema erikoistuu vaarallisten aineiden torjuntaan. Paloasemilla voi olla myös tuhojen ja onnettomuuksien korjaamiseen keskittyviä tehtäviä.

Jos jokin alue tulvii kovien myrskyjen seurauksena, pelastuslaitoksen pumppaukseen erikoistunut yksikkö on paikalla. Pelastuslaitoksen monipuolinen auttamiskyky on avuksi paitsi sairaanhoitopiirille myös muille yhteiskunnan alueille.

Erikoistuminen on tärkeää kunkin kaupunginosan tai alueen turvaamiseksi. Jokainen asema palvelee parhaiten omaa lähiympäristöään välimatkojen takia, joten aseman kyky auttaa juuri tietynlaisissa tilanteissa on suureksi avuksi.

Miten pelastuslaitos tukee sairaanhoitopiiriä? Lue tutkiva juttu täältä.