Milja Enestam aikoo äänestää seurakuntavaaleissa, mutta ei ollut vielä valinnut ehdokastaan.

Seurakuntavaalit eivät vedä kirkkokansaa uurnille – puheenaiheiden puute nakertaa äänestysintoa

Viime seurakuntavaaleissa ääntään käytti alle viidennes kirkon jäsenistä. Neljän vuoden välein käytävissä vaaleissa saavat äänestää myös 16-vuotiaat.

Seurakuntavaalit käydään tämän viikon sunnuntaina. Tampereella vaaleissa valitaan seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto ja kaikkien seurakuntien omat seurakuntaneuvostot. Tampereen seurakuntien keskusvaalitoimikunnan puheenjohtajana toimiva Markku Komulainen korostaa, että valituilla henkilöillä on todellista valtaa kirkon sisällä.

– He päättävät oikeastaan kaikesta: taloudellisista reunaehdoista, toimintasuunnitelmista, henkilöstön määrästä ja kaikesta siitä, mitä seurakunnissa tehdään Tampereen alueella tulevana neljänä vuonna.

Neljä vuotta sitten seurakuntavaalien äänestysprosentti Tampereella oli 11,7 ja koko maassa 15,5. Komulaisen mukaan polttavien puheenaiheiden puuttuminen alentaa äänestysintoa. Myös ihmisten kokema epäselvyys siitä, mistä vaaleissa äänestetään, saattaa vetää äänestysprosenttia alas.

Viestintä vaaleista on merkittävässä roolissa siinä, kuinka ahkerasti kirkon jäsenet käyvät äänestyspaikoilla. Tampereella vaalit näkyvät muun muassa sosiaalisessa mediassa ja vaalilehdessä, joka on tehty lähialueen seurakuntien kanssa.

– Vaaleja pidetään esillä kaikilla mahdollisilla tavoilla, Komulainen kertoo.

Äänestämällä vaikuttaa enemmän kuin eroamalla

Seurakuntavaalit ovat Suomen ainoat viralliset vaalit, joissa 16-vuotiailla on äänioikeus. Heitä pitää tavoitella eri tavalla kuin vanhempia äänestäjiä.

– 16–18-vuotiaille luontaisia äänestyspaikkoja ovat oppilaitokset. On ratkaisevaa, kuinka paljon ne antavat nuorille mahdollisuuksia äänestämiseen, Markku Komulainen sanoo.

Komulaisen mukaan äänestäminen on parempi tapa vaikuttaa kirkkoon kuin siitä eroaminen.

– Kirkosta eroamisen jälkeen ei ole enää äänivaltaa kirkkoon. Jos on äänestänyt vaaleissa jotakin henkilöä, häneen voi ottaa luontevasti yhteyttä ja viedä omia asioita eteenpäin.

Lisätietoa seurakuntavaaleista on osoitteessa seurakuntavaalit.fi.