Syövät ovat yleisesti ottaen harvinaisia alle 35-vuotiailla nuorilla ja nuorilla aikuisilla.Kuva: Wikimedia commons/Dr. Ramon Simon-Lopez

Syöpäsäätiö myöntänyt apurahoja 7 miljoonaa euroa – Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen hankkeelle myös tukea

Säätiö on jakanut ennätysmäärän apurahaa tänä vuonna. Apurahaa myönnettiin mm. poikkitieteelliselle hankkeelle, jossa kehitetään hoitoja lasten syöpiin.

Syöpäsäätiö jakaa tänä vuonna ennätykselliset seitsemän miljoonaa euroa apurahaa säätiön 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Säätiön suurapurahoja on jaettu tänä vuonna neljälle tutkimusryhmälle useampivuotisiin tutkimushankkeisiin. Yksi suurapurahoista myönnettiin Tampereen yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteiselle tutkimushankkeelle, jonka tavoitteena on kehittää hoitoja alle 15-vuotiaiden lasten syöpiin.

– Olen erityisen iloinen, että sain yhdessä Olli Lohen kanssa apurahan ja pääsen työstämään hanketta poikkitieteellisellä tiimillä, sanoo filosofian tohtori Merja Heinäniemi, tutkimusryhmän johtaja Itä-Suomen yliopistosta. Heinäniemen ja Lohen hanke sai 300 000 euron apurahan.

Valtion myöntämä rahoitus yliopistosairaaloille terveyden tutkimukseen on romahtanut 16 vuodessa jopa 72 prosenttia. Syöpäsäätiön teettämän tutkimuksen mukaan 70 prosenttia tutkijoista kertoo tutkimusrahoituksen saamisen vaikeutuneen kymmenen viime vuoden aikana.

– Ylipäätään rahoitustilanne on aina sidonnainen yleiseen rahoituskehitykseen. Syöpäsäätiö on tukenut hankkeitamme aiemminkin, ja siitä ollaan kiitollisia, Heinäniemi kommentoi.

Syöpäsäätiö toimii lahjoitusten pohjalta, ja kerätyt varat ohjataan vuosittain viiveettä tutkijoille myönnettäviin apurahoihin.