Tampereelle perustetaan uusi luonnonsuojelualue – tavoitteena suojella harvinaisia hyönteislajeja

Tampereelle on perusteilla uusi luonnonsuojelualue. Alueen rauhoittaminen on osa vuosien 2012-2020 Tampereen kaupungin luonnonsuojelualueohjelmaa. Tampereella on toistaiseksi 14 ohjelman suojelemaa luontokohdetta.

Hervannan Hupakankorven alueelle ollaan perustamassa uutta yhdeksän hehtaarin kokoista luonnonsuojelualuetta. Päätöksen tavoitteena on suojella arvokasta hyönteislajistoa ja suoluontoa. Alueelta on muun muassa löydetty pieni vesiperhonen, pirkanpalkonen, joka kuvattiin tieteelle uutena lajina vuonna 2000. Marraskuun alussa alueen rauhoituspäätöstä esitettiin haettavaksi ELY-keskukselta.

Alueella säilyy jokamiehenoikeudet, joten siellä saa liikkua vapaasti. Maastopyöräilyä on kuitenkin ehdotettu rajoitettavaksi sillä perusteella, että alue on herkkä kulumiselle.

Alueen rauhoittaminen sisältyy Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelmaan, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa loppuvuodesta 2012. Hanke jatkuu vuoteen 2020 asti.