Eläimen tunteita ei voida tietää tarkasti, mutta syketutkimukset auttavat ymmärtämään koiraa. Kuva: Henriikka Uusitalo

Teknologialla saadaan tietoa koirien tunteista – syke kertoo koiran stressitason

Nykyteknologialla pyritään lisäämään ihmisen ja koiran vuorovaikutusta. Tampereen yliopisto on mukana tutkimusta ja yrityksiä yhdistävässä hankkeessa.

Ihmisten keskuudessa jo muutaman vuoden suositut aktiivisuusrannekkeet ovat siirtyneet myös koirien elämään.

Helsingin yliopiston koirakognition tutkija Outi Vainio kertoo, että koiran sykkeestä saadaan selville koiran stressitaso. Stressillä ei tutkimuksessa tarkoiteta pelkästään kielteistä olotilaa. Koiran sydän alkaa hakata myös sen innostuessa.

– Koiran sykkeen vaihtelusta voidaan arvioida, milloin se tuntee positiivisia ja milloin negatiivisia tuntemuksia.

Koiran sykettä mittaamalla voidaan saada tietoa siitä, miten koira mahdollisesti kokee esimerkiksi yksinolon.

Nykyteknologian hyödyntämistä koiriin on tutkittu Turre & Toivoset 2.0 -hankkeessa. Hankkeen taustalla ovat tutkimusryhmät Tampereen yliopistosta ja teknillisestä yliopistosta sekä Helsingin yliopiston eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskuksesta.

Projektin tavoitteena on myös edistää suomalaista koirateknologiaan perehtynyttä teollisuutta. Hanke järjestää marraskuussa Helsingissä Tech4Dogs2-verkostoitumistapahtuman.