Radio Moreenin sähkeet 22.11.2018 klo 15

Opiskelijat nostivat viime lukuvuonna keskimäärin 5000 euroa opintolainaa, joka on yli puolet enemmän kuin edellisenä vuonna, kertoo Kela. Muutoksen taustalla on viime syksynä voimaan astunut opintotukimuutos, joka lisäsi nostettavan opintolainan määrää. Moreenimedian kyselyn mukaan opiskelijoiden laina menee useimmiten vuokraan ja elämiseen, sijoittamiseen ja säästämiseen sekä elintason nostamiseen.

***

Joka neljäs uusi auto saattaa liikkua kaasulla tai sähköllä vajaan kymmenen vuoden päästä. Autoala ja valtio ovat sopineet green deal -sopimuksen, jonka tavoitteena on puolittaa liikenteen hiilidioksidipäästöt vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä.
Jotta tavoitteeseen päästään, ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräisiä päästöjä tulisi vähentää neljä prosenttia vuodessa. Sopimuksen mukaan myös vanhojen autojen romutusikää ja autokannan keski-ikää olisi alennettava yksi 1,5 prosenttia vuodessa.

***

Kasvihuonekaasujen määrä on noussut jälleen uuteen ennätykseen, kertoo YK:n alainen Maailman ilmatieteen järjestö. Järjestön suomalaisen pääsihteerin Petteri Taalaksen mukaan ilmastonmuutoksen seuraukset tulevat olemaan maapallolle tuhoisat, ellei kasvihuonekaasupäästöjä leikata nopeasti. Maailman ilmatieteen järjestö julkaisee kasvihuonekaasuja mittaavan raportin vuosittain.

***

Tämän vuoden viljasato on jäänyt niukaksi. Luonnonvarakeskuksen satotutkimuksen mukaan sato on jäänyt viimeksi yhtä pieneksi 20 vuotta sitten. Kuivuus haittasi etenkin Etelä-Suomen maanviljelyä. Erot satotasoissa ja sadon laadussa olivat erittäin suuret Suomen eri alueiden ja tilojen välillä. Viljasta on maksettu tänä vuonna tavanomaista parempaa hintaa. Viljasato on ollut heikko koko Itämeren alueella.

***

Sampolan kirjasto on suljettuna remontin vuoksi ensi viikon. Sampolan kirjaston tietotori ja makerspace Tekomo palvelevat remontin ajan normaalisti. Remontin aika Sampolan kirjaston palvelualuea uudistetaan. Kirjastoon saadaan uudet palautus- ja lainausautomaatit sekä asiakaspalvelutiskit. Lisäksi käyttöön otetaan itsepalvelupalautusalue. Kirjaston remontin aikana asiakkaita palvelevat muut Tampereen kaupunginkirjaston kirjastot.