Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään Tampereen yliopiston työ- ja opiskeluyhteisöissä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusraportti julkaistiin tänään Tampereen yliopistossa – haasteita uudelle yliopistolle löytyy edelleen

Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät haasteet on tunnistettu Tampereen yliopistossa hyvin, ja niiden kehittämiseksi tehdään töitä.

Tampereen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sisältää kaksi olennaista linjausta. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat koko yliopiston toimintaa läpikäyviä periaatteita ja kukin toimija on velvoitettu toteuttamaan sitä omalla tahollaan.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusraportti antaa tunnustusta tehdylle työlle, mutta paljastaa myös epäkohtien ja kehityskohteiden olemassaolon. Ala- ja tasokohtainen sukupuolittuneisuus ovat edelleen voimakasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön ammattiryhmissä miesten palkat ovat lähes poikkeuksetta jonkin verran naisten palkkoja korkeampia.

Opiskelijoiden näkökulmasta yliopistoon liittyy monia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden haasteita. Erityisesti huomiota saivat ensikertalaisuuskiintiöön liittyvät ongelmat ja kansainvälisten opiskelijoiden eri asema verrattuna muihin opiskelijoihin. Yliopistoyhteisön tulisi myös tunnistaa esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvät ongelmat.

Tampereen yliopiston rehtori Liisa Laakso uskoo tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusraportin olevan viesti uudelle yliopistolle. Laakson mukaan uudessa yliopistossa tulisi kiinnittää huomiota sukupuolten tasa-arvoon eri tehtävissä.

– Tehtävät tulisi täyttää tasa-arvon näkökulmasta, jotta henkilöstö pääsee etenemään ansioituneisuuden mukaan.