Tämän vuoden lumitilanne haittaa Lapin matkailuyrittäjiä. Rovaniemeläisen Artic circle snowmobile parkin kelkat seisovat pihassa käyttämättöminä. Kuva: Mika Laukkanen

Lapin turistimäärän ennustetaan jopa kaksinkertaistuvan vuoteen 2026 mennessä – Katoaako erämaan rauha, vai tuleeko Suomesta kestävän matkailun malliesimerkki?

Kolmasosa Moreenimedian kyselyyn vastanneista lappilaisista kokee matkailun vaikuttaneen negatiivisesti asuinpaikkakuntansa ympäristöön. Arktisesta luonnosta nauttimaan tulleet matkailijat kuitenkin myös työllistävät lappilaisia ja tuovat rahaa paikallisille yrityksille.

Lapin viehätys matkakohteena perustuu mielikuviin puhtaasta luonnosta ja erämaan rauhasta. Mainoskuvissa toistuvat hillat, revontulet ja koskemattomat hanget. Lisääntyvä matkailu vaatii kuitenkin veronsa. Suurempi määrä turisteja tarkoittaa myös enemmän hotelleja, mökkejä, liikennettä, laskettelurinteitä ja moottorikelkkasafareita.

Lapissa vuosittain vietettyjen öiden määrän arvioidaan nousevan jopa kymmeneen miljoonaan seuraavien kahdeksan vuoden aikana. Vuonna 2016 Lapin majoituskohteissa rekisteröitiin 4,4 miljoonaa vietettyä yötä. Vietettyjen öiden määrän ennustetaan siis kohoavan lähivuosikymmeninä kaksinkertaiseksi nykyiseen verrattuna. Kasvun odotetaan olevan suurinta ulkomaalaisten turistien yöpymisissä.

Suuret turistimäärät ovat paitsi uhka Lapin kauniille luonnolle, myös ristiriidassa sen kanssa, että monet hakevat Pohjois-Suomen lomaltaan nimenomaan luontoelämyksiä ja vastapainoa arjen kiireelle sekä hälylle.

Yksi kotimaisista Lapin matkailijoista on 21-vuotias tamperelainen Hanni Jaakkola, joka on ihastunut Utsjoen ja Inarin upeisiin maisemiin.

– On ihanaa rauhoittua ja miettiä omaa pienuuttaan keskellä “ei mitään”. Toivon aina Lapissa käydessäni, etten törmäisi siellä yhteenkään turistiin.

Suomesta halutaan tehdä kestävä matkakohde

Matkailun edistämisyhtiö Visit Finland haluaa markkinoida Suomea kestävän matkailun mallimaana. Kestävää toimintaa edistetään erilaisten projektien, kuten arktinen kestävä matkailudestinaatio -hankkeen avulla. Sen alueellinen kumppanuuspäällikkö Liisa Kokkarinen kertoo, että Visit Finland auttaa sekä yrityksiä että turisteja toimimaan kestävämmin.

– Usein yritykset haluavat aidosti huomioida kestävän kehityksen toiminnassaan, mutta tieto puuttuu. Ohjaamme matkailijoita kunnioittamaan paikallista ympäristöä, väestöä ja kulttuuria tekemällä vastuullisia valintoja.

Vuonna 2015 maaliskuussa lunta riitti. Nyt Rovaniemellä lumitilanne on toinen. Kuva: Jenny Jokinen (vas.), Mika Laukkanen (oik.)

Kestävä matkailuyritys esimerkiksi vähentää energiankulutustaan, lajittelee tuottamansa jätteet ja suosii paikallisia tuotteita sekä palveluita. Samoin toimii kestävä matkailija. Visit Finlandin tavoitteena on Suomen markkinoimisen lisäksi taata Lapin matkailijoille jatkossakin mahdollisuus luontoelämyksiin ja hiljentymiseen. Kokkarisen mukaan arktinen alue saa nyt ilmastonmuutoksen vuoksi enemmän huomiota kuin koskaan aiemmin.

– Kestävän kehityksen huomioiminen on tärkeää nyt, ennen kuin matkailuelinkeino kääntyy itseään vastaan.

Ympäristön roskaantuminen huolettaa suomalaisia

Paikallisten mielipiteet matkailun vaikutuksista ovat kaksijakoisia. Matkailu on tärkeä osa Lapin ja koko Suomen taloutta, mutta se tuo mukanaan myös varjopuolia.

Moreenimedia teki lyhyen kyselyn, joka lähetettiin seuraaviin Facebook-ryhmiin: Puskaradio Rovaniemi, Puskaradio Kittilä, Sodankylän kansalaiskanava ja Sodankylä. Kyselyyn vastasi yhteensä 50 ihmistä.

Vastanneista suurimman osan mielestä turismi on pääasiassa positiivinen asia, joka tuo Lappiin tuloja ja työpaikkoja.

“Enemmän on hyötyä ilman muuta. Työllistää ja tuo elämää tänne sekä tietysti rahaa. Pohjois-Suomi ja matkailu kuuluvat yhteen kuin paita ja peppu.”

Kolmasosa Moreenimedian kyselyyn vastanneista lappilaisista kokee matkailun vaikuttaneen negatiivisesti asuinpaikkakuntansa ympäristöön. Lähes viidesosa on puolestaan sitä mieltä, että turismi tuo mukanaan hyviä asioita, mutta niiden rinnalla negatiivisiakin ympäristövaikutuksia on havaittavissa. Vastauksissa turismin kääntöpuolina nousevat voimakkaimmin esiin roskaaminen ja luonnollisen ympäristön kuluminen.

“Keväällä liikun paljon samoilla reiteillä, joilla hiihdetään ja lasketellaan. On perin kummallista, että jaksetaan kantaa repussa olutta ja muuta tavaraa, mutta sitten ei jakseta viedä niitä tyhjänä takaisin vaan jätetään luontoon.

Utsjoella ja Inarissa matkaillut Hanni Jaakkola pitää luonnosta huolehtimista itsestäänselvyytenä. Hän uskoo, että puhdas luonto ja maisemat voivat motivoida niin suomalaisia kuin ulkomaalaisia Lapin matkailijoita ekologiseen ja vastuulliseen toimintaan arjessakin.

– Lapin loma voi opettaa arvostamaan luontoa uudella tavalla ja luoda kestävän luontosuhteen.

Vastuu kestävästä matkailusta kuuluu kaikille

Moreenimedian kyselyssä lappilaiset esittivät runsaasti ehdotuksia turismista aiheutuvien ongelmien ratkaisemiseksi. Paikalliset nostivat keskeiseen asemaan matkailijoiden riittävän ohjeistamisen, vaellus- ja hiihtoreittien suunnittelun sekä yritysten läpinäkyvyyden ja eettisen vastuun.

“Yrittäjiltä pitää vaatia enemmän läpinäkyvyyttä. Turisteille (myös suomalaisille) on hyvä kertoa opasteilla, mitä luonnolle tapahtuu, jos esimerkiksi poikkeaa polulta. Mitä eroa on luonnonpuistolla ja kansallispuistolle ja niin edelleen.“

Turisteilta odotetaan myös puhdasta maalaisjärkeä. Huskysafareita järjestävä Pekka Syrjänen muistuttaa, että jokaisen luontoa ihailemaan tulevan on myös osattava kunnioittaa sitä.

– Kyllä aikuisen ihmisen pitää ymmärtää, että roskia ei voi heittää luontoon. Suurimmaksi osaksi on joka tapauksessa siistiä, hän lisää.

Visit Finlandilla pidetään kestävän ajattelun ja toimintatapojen opettamista tärkeänä. Liisa Kokkarisen mukaan moni yritys on halukas lisäämään kestävää matkailua ja pohtimaan vaikutustaan Suomen luontoon.

– Suomalaiseen arvomaailmaan sopii hyvin tavoitteemme olla yksi maailman kestävimmistä matkakohteista, Kokkarinen toteaa.

Miten turistit reagoivat vähälumiseen Lappiin? Lue kainojuttu täältä.