Yksinäinen voi löytää seuraa somesta, mutta helppoa se ei ole.

Sosiaalisen median kaveriryhmässä ystävystyy vain harva – ”Todellinen ystävyyssuhde vaatii muutakin kuin konevälitteisen kontaktin”

Moreenimedia selvitti Uusia ystäviä Tampere -ryhmän jäsenten kokemuksia yksinäisyydestä. Kyselyn mukaan ryhmässä on useita yksinäisiä, mutta ihmissuhteita muodostuu ryhmän kautta harvoin.

Vain harva on saanut Uusia ystäviä Tampere -ryhmän kautta pysyvän kaverisuhteen, selviää Moreenimedian laatimasta kyselystä. Vastaajista vain alle viidennes on löytänyt kaverin. Harvalla kyselyyn vastanneella ryhmän jäsenyys on tuottanut mitään tulosta, sillä yli puolet ei ole edes tavannut sen kautta ketään. Syynä on aikataulujen sovittelun hankaluus.

51:sta kyselyyn vastanneesta 47 henkilöä, eli lähes jokainen, kokee yksinäisyyttä. Uusia ystäviä Tampere -ryhmässä on yli 2 300 jäsentä ja ilmoituksia tulee useita lähes päivittäin. Facebookissa on useita paikkakuntakohtaisia ryhmiä, joissa kavereita kaipaavat löytävät toisensa. Ilmoituksissa haetaan seuraa tiettyihin aktiviteetteihin tai on listattuna piirteitä, joita ilmoittaja uudelta kaverilta kaipaisi.

Fakta

Yksinäisyys on ongelma

  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 8,1 prosenttia 20 ̶ 75-vuotiaista pirkanmaalaisista kokee itsensä yksinäiseksi.
  • Yksinäisiä on eniten Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa.
  • Tutkimukset osoittavat yksinäisyyden altistavan sairauksille, kuten sydän- ja verisuonisairauksille, dementialle sekä masennukselle ja ahdistuneisuushäiriölle.
  • Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Yksinäisyyttä tutkinut kehityspsykologian professori Niina Junttila Turun yliopistosta kertoo, että somen vaikutus yksinäisyyden kokemukseen riippuu käyttäjän lähtökohdista. Jos henkilöllä ei alun perinkään ole sosiaalista verkostoa, some voi vähentää yksinäisyyttä ja luoda kokemusta porukkaan kuulumisesta.

Ongelma sen sijaan on emotionaalinen yksinäisyys. Ihmisellä on muita ympärillään, mutta ei koe heitä läheisiksi tai viettää aikaa yksin enemmän kuin haluaisi. Yleisin syy vastaajien yksinäisyydelle oli, etteivät he koe samankaltaisuutta muiden kanssa esimerkiksi erilaisen elämäntilanteen takia.

Yksinäisyys on hankala ilmiö

Facebook-ryhmään kuuluvan Samin, 27, yksinäisyyden laukaisi muutto Tampereelle. Vanhalle kotipaikkakunnalle jäi kaksi kaveria, mutta yhteys heihin on heikentynyt.

Sami kokee ryhmän kautta tutustumisen vaikeaksi.

̶  Muihin ei saa suoraa kontaktia. Laitoin viestiä ilmoituksen jättäneelle, mutta aikataulut eivät täsmänneet. Tapaaminen jäi ja viestittely hiipui.

Ilman yhteydenottoja ilmoituksen jättänyt tuskin jää. Toimittaja jätti ryhmään oman ilmoituksensa, johon tuli muutamia kommentteja ja useita yksityisviestejä. Aika näyttää, tuottaako ilmoitus tulosta ja tapaamisia.

̶  Todellinen läheinen ystävyyssuhde vaatii muutakin kuin konevälitteisen kontaktin, Junttila sanoo.

Uusi elämäntilanne, kuten opintojen alku, voi tuoda yksinäisyyttä. Junttila kertoo, että siirtymävaiheessa syntyvä yksinäisyys jää helposti itseään ylläpitäväksi kehäksi. Yksinäisyys vaikuttaa identiteettiin, muiden ihmisten havainnoimiseen ja heidän toimintansa tulkitsemiseen. Huonot kokemukset, kuten koulukiusaaminen, tekevät araksi ja epävarmaksi.

̶  Yksinäiset eivät ole mitenkään huonompia ihmisiä. He ovat vain jossain kohtaa elämäänsä joutuneet yksinäisyyden kierteeseen, Junttila kertoo.

Ystävystyminen tapahtuu kasvotusten

Noin 40 prosenttia Moreenimedian kyselyyn vastanneista on aktiivisesti yrittänyt etsiä kavereita muualtakin somesta, mutta vain alle 15 prosenttia on onnistunut saamaan niitä.

Yleisimpiä tapoja löytää ystävä ovat opinnot, työt ja harrastukset. Niina Junttila kommentoi, että arjessa tiiviisti tapaaminen on hyvä keino tutustua ja lähentyä.

̶  Ystävyys vaatii yhteisiä päämääriä tai vaikeuksia, joiden parissa jaettujen pettymysten ja onnistumisten yli pääseminen lähentää ja vahvistaa suhdetta, Junttila kertoo.

Samin nimi on muutettu.

Onko yksinäisyys itseään ruokkiva ongelma? Lue toimittajan kommentti tästä.