AR-teknologian avulla Kalkunvuoren esiopetusryhmäläiset voivat lisätä näytöllä näkyvään kuvaan erilaisia hahmoja ja kuvioita. Kuva: Tampereen kaupunki.

Tampereen päiväkodeissa kokeillaan lisättyä todellisuutta – sovellus kehittää lasten välistä yhteistyötä ja avaruudellista hahmotuskykyä

AR-teknologian avulla lapset pystyvät tarkastelemaan ympäristöään kameran avulla ja lisäämään siihen erilaisia kuvioita ja hahmoja

Tampereen päiväkodeissa ja esiopetuksessa kokeillaan AR-teknologiaa eli lisättyä todellisuutta. Vuoden kestävän kokeilun tavoitteena on selvittää, miten lisättyä ja virtuaalista todellisuutta voidaan hyödyntää lasten kasvatuksessa ja opetuksessa.

Lapset käyttävät lisättyä todellisuutta sovelluksella, jonka avulla kameran kuvaamaan näkymään ympäristöstä voidaan lisätä erilaisia kuvioita ja hahmoja. Kokeilusta vastaavan projektipäällikön Heli Ketolan mukaan sovelluksessa ei ole varsinaisia opettavia tehtäviä.

Ketolan mukaan sovellusta käytetään vaihtelevasti eri päiväkodeissa. Sitä ei kuitenkaan ole tarkoitus käyttää jokapäiväisesti, vaan tilanteeseen sopien.

– Yhdessä etsitään tietty hetki, jossa sovellusta on luonnollista käyttää ja se tukee oppimista.

Ketola näkee lisätyn todellisuuden vahvistavan yhteistyötä lasten välillä sekä kehittävän avaruudellista hahmotuskykyä ja tulevaisuudessa tarvittavia taitoja.

Lisättyä todellisuutta on kokeiltu jo aiemmin Kalkunvuoren päiväkodissa, kun lapset tutustuivat alueen historiaan. Kokeilussa lapset pystyivät AR-teknologian avulla lisäämään näkymään juoksuhaudoista erilaisia esineitä, joita siellä olisi voitu nähdä 100 vuotta sitten.