Kaikki yritykset hankkivat äitiyspakkaukseen toimitetut tuotteet alihankkijoilta. Yleisin tuotantomaa oli Kiina, jossa valmistettiin 13 tuotetta. Kuva: Kela.

Äitiyspakkauksen tuotteiden taustalta on paljastunut vastuullisuusongelmia ­­

Äitiyspakkauksessa mukana olevien tuotteiden taustalta on löytynyt vakavia työelämän puutteita. Kansalaisjärjestö Finnwatchin tekemän selvityksen mukaan puutteet liittyvät esimerkiksi laittomiin ylitöihin, palkkaukseen sekä riittämättömään työturvallisuuteen.

Vuoden 2018 äitiyspakkauksesta löytyi kaikkiaan 63 tuotetta, joista 12:n kohdalla Finnwatch havaitsi työelämän oikeuksien loukkauksia. Järjestön mukaan tuotteisiin liittyvät vastuullisuusongelmat liittyvät Kelan käyttämiin hankintakriteereihin, joissa korostuvat tuotteen fyysiset laatuominaisuudet ja halvin hinta.

Tällä hetkellä Kela vaatii tuotteiden tarjoajilta, ettei yrityksessä päätäntävaltaa käyttävää henkilöä ole tuomittu työsyrjinnästä tai työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamisesta. Tuotteiden maahantuojien on myös annettava selvitys käyttämistään alihankkijoista.

Etuuspäällikkö Johanna Aholaisen mukaan Kela ei ole ollut tietoinen Finnwatchin selvityksestä löytyneistä epäkohdista.

– Nämä ovat vakavia epäkohtia, joihin tulee ehdottomasti reagoida. Nyt on tärkeää suunnitella, miten lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ongelmiin puututaan. Voimme myös pohtia, kuinka voisimme tehdä Finnwatchin kanssa yhteistyötä.

Finnwatch jakoi samassa selvityksessä suosituksia eri tahoille. Kelaa se kehotti kehittämään edelleen sosiaaliseen vastuuseen liittyviä hankintakriteerejä ja -sopimusehtoja. Äitiyspakkauksen tuotemäärää vähentämällä voitaisiin parantaa ekologisuutta ja sosiaalista vastuullisuutta.