Lapsen iän karttuessa liikkeen määrä vähenee ja samalla paikallaan olon määrä lisääntyy.

Lapset ja nuoret liikkuvat liian vähän – motivaation vahvistaminen avainasemassa liikkumisen lisäämisessä

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa -tutkimuksen mukaan vain kolmasosa suomalaisista lapsista liikkuu suositusten mukaan. Motivoinnin avulla liikunnan määrää lasten arjessa voi pyrkiä lisäämään.

Suositusten mukaan lapsen tai nuoren tulisi liikkua vähintään tunti reippaasti tai rasittavasti joka päivä. Näin tekee Suomessa kuitenkin vain kolmasosa lapsista ja nuorista, kertoo tuore Liitu-tutkimus. Lisäksi tutkimus paljastaa, että ala- ja yläkoululaisten liikkumisen välillä on suuri ero.

Jyväskylän yliopiston liikuntapsykologian professori Taru Lintunen kertoo motivaation olevan oleellisessa osassa lasten ja nuorten liikkumisessa.

Lintusen mukaan lapsen tai nuoren motivaatiolla liikuntaa kohtaan on suuri vaikutus mielikuviin liikunnasta sekä liikunnan määrään. Lapsen tai nuoren sisäistä motivaatiota kasvattamalla liikunnan määrää olisi mahdollista lisätä arjessa. Lintusen mukaan valmentajien ja opettajien koulutukseen voisi lisätä motivoivan ohjauksen perusteita.

– Koulutuksessa voisi opettaa syvemmin, miten oppilaiden motivaatiota voi tukea.

Lintunen kertoo, että ohjauksessa sekä opetuksessa tulisi muun muassa hyväksyä kielteiset tunteet, osoittaa kärsivällisyyttä ja tarjota vaihtoehtoja. Näillä keinoilla pystyttäisiin lisäämään oppilaan itseohjautuvuuden kokemusta sekä motivaatiota liikkumista kohtaan.