Radio Moreenin sähkeet 7.2.2019 kello 16

Vähävaraisten perheiden joukossa on aikaisempaa enemmän entisiä yrittäjiä. Tampereen Hope ry:n tiiminvetäjä Kirsi Stenvall kertoo, että yrittäjätaustausten asiakkaiden määrä on kasvanut viimeisen kolmen vuoden aikana. Taantuman seurauksena monen yrittäjän taloudessa on tapahtunut äkillinen muutos yrityksen mennessä konkurssiin. Vuonna 2016 Tampereella oli pienituloisia lapsiperheitä noin viisitoista prosenttia väestöstä, kertoo Tampereen köyhyystyöryhmän tutkimus.

***

Tampereen yliopistoon on perustettu uusi professuuri, jonka pyrkimyksenä on infra-alan digitalisaation edistäminen. Tehtävässä aloitti helmikuun alussa tekniikan tohtori Kalle Vaismaa, jonka mukaan tähtäimessä on erityisesti infrarakenteiden elinkaaritehokkuuden parantaminen. Infra-alan teollisuus rahoittaa pestin tukeakseen alan yritysten kilpailukykyä. Rahoittajat osallistuvat toiminnan suuntaamiseen ja tavoitteiden asettamiseen. Professuurin toivotaan lisäävän liiketoimintamahdollisuuksia kotimaassa ja ulkomailla.

***

Tampereen yliopiston professori Arri Priimägi on saanut Suomen Akatemian palkinnon tieteellisestä rohkeudesta. Priimägi ja hänen tutkimusryhmänsä tutkivat ja kehittävät polymeerejä, joiden muotoa voidaan muuttaa valon avulla. Tutkijat ovat kehittäneet muun muassa valoon reagoivan keinoiiriksen ja valoa pakoon pyrkivän mikrorobotin. Suomen Akatemian tiedotteen mukaan Priimägin vahvuuksia ovat ennakkoluulottomuus ja rohkeus yhdistellä poikkitieteellistä osaamista. Suomen Akatemia on myöntänyt akatemiapalkinnot jo kuusitoista kertaa.

***

Perussuomalaiset on kasvattanut kannatustaan puolueista eniten, kertoo Ylen kannatusmittaus. Puolueen kannatus kohosi edelliskuusta 1,8 prosenttiyksiköllä 12 prosenttiin. Edellisen kerran suosio oli yhtä korkealla kesällä 2015. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja arvelee, että kannatuksen nousuun vaikuttaa aiemmin epäröineiden äänestäjien vankempi ryhmittyminen puolueen taakse. Myös vihreät nosti suosiotaan prosenttiyksiköllä 14,6 prosenttiin. Turjan mukaan vihreät saavat kannatusta muista puolueista, erityisesti SDP:stä ja kokoomuksesta.

***

Björn Wahlroos aikoo jättää tehtävänsä Nordean hallituksen puheenjohtajana. Hän luopuu tehtävästään pankin seuraavassa yhtiökokouksessa. Uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi on ehdolla Torbjörn Magnusson. Björn Wahlroos on toiminut Nordean hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2011 lähtien. Pestin jättämisestä huolimatta hänen yhteytensä Nordeaan säilyy, sillä hän jatkaa yhä Sammon hallituksen puheenjohtajana. Sampo on Nordean suurin omistaja. Björn Wahlroosilla on myös muita vaikutusvaltaisia tehtäviä suomalaisessa talouselämässä.