Radio Moreenin sähkeet 14.2.2019 kello 16

Tampereen ammattikorkeakoulu alkaa ensi syksynä kouluttaa orkesterinjohtajia. Päätöksen taustalla on kulttuurialan tarve osaaville orkesterinjohtajille. Uuden koulutuksen aloittaminen mahdollistaa myös orkesterinjohtoon liittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan. Aikaisemmin orkesterinjohtoa on voinut opiskella musiikin tutkinto-ohjelmassa vapaasti valittavina opintoina. Uutta koulutusta on kehitetty yhdessä työelämäkumppaneiden kanssa.

***

Suomessa kehitetään datankäytön uudistus, joka tähtää henkilötietojen siirtymiseen yrityksiltä kuluttajille. Kehitteillä oleva omadata-malli antaisi kuluttajille mahdollisuuden hallita ja hyödyntää itse omaa henkilödataansa. Yritysten ja valtion edistämä hanke pyrkii myös kumoamaan henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn kipukohtia. Valtioneuvos Taru Rastaan mukaan nykyiset tavat käyttää henkilödataa eivät ole riittävän läpinäkyviä.

***

Suomen talous kasvoi viime vuoden lopussa voimakkaasti. Kausitasoitettu bruttokansantuote kasvoi loka-joulukuussa 2,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tämä ilmenee Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Euroalueen talouskasvun hidastuminen ei ole näkynyt Suomessa, sillä työllisyyden parantuminen ja palkkojen kasvu ovat tukeneet Suomen talouskasvua.

***

Viittä saamelaista syytetään luvattomasta kalastamisesta Utsjoen alueella. Asian käsittely on aloitettu tänään Lapin käräjäoikeudessa. Syytteen mukaan luvaton kalastaminen on tapahtunut kesällä 2017. Syytetyt kiistävät syyllistyneensä rikokseen. He vetoavat saamelaisuuteensa ja perustuslakiin, jonka mukaan heillä on oikeus kalastaa kotijoessaan. Vuonna 2016 voimaan tullut kalastuslaki vei paikallisilta oikeuden ilmaiseen kalastuslupaan Ylä-Lapissa. Syytettyjen tavoitteena on palauttaa saamelaisille kuuluvat kalastusoikeudet. Asiasta uutisoivat Yle ja Helsingin Sanomat.

***

Popeda esiintyy ensi kesänä Teivon raviradalla. Ainutlaatuisessa ympäristössä toteutettava keikka on yhtyeen isoin yksittäinen keikka kesän aikana. Lippuja tapahtumaan on myyty kuluneella viikolla jo useita satoja ystävänpäivälippukampanjassa. Teivossa ovat aikaisemmin keikkailleet muun muassa Eppu Normaali ja Anssi Kela.