Toimintaterapia Tammistossa osana toimintaterapiaa voivat olla leikki ja liikunta.

Toimintaterapiasta apua sekä työssäkäyntiin että leikkiin – ”Toimintaterapeutti on arjen toiminnan mahdollistaja”

Toimintaterapian tavoitteena on antaa yksilölle keinoja selviytyä mahdollisimman omatoimisesti. Toimintaterapeutti pyrkii vahvistamaan yksilön toimintakykyä.

Toimintaterapiasta hyötyvät eniten ne, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästä. Tavoitteena on tukea ja ylläpitää yksilön toimintakykyä, joka mahdollistaa osallistumisen joka päiväisiin toimintoihin. Näitä toimintoja voivat olla opiskelu ja työ, mutta myös leikki ja itsestään huolehtiminen.

Tampereella Toimintaterapia Tammistossa työskentelevä Maikku Tammisto on tehnyt 25 vuotta töitä toimintaterapeuttina. Tammisto painottaa toimintaterapeutin työn paneutuvan pitkälti yksilön arjesta kumpuaviin tarpeisiin ja haasteisiin.

– Toimintaterapeutti on arjen toiminnan mahdollistaja, Tammisto toteaa.

Taitojen harjoittelua leivän voitelusta kaverin kanssa olemiseen

Toimintaterapeutti voi tukea sekä kouluikäisen mahdollisuuksia leikkiin että aikuisen työssäkäyntiä tai kodinhoitoa. Tammisto muistuttaa toimintaterapian olevan useimmiten erilaisten taitojen harjoittelua, jotka vaihtelevat aina leivän voitelusta pukeutumiseen ja kaverin kanssa olemiseen.

Koska toimintaterapian tavoitteena on tukea arjen toimivuutta, muokataan ympäristö mahdollisimman toimintaa tukevaksi. Yleensä toimintaterapia tapahtuukin yksilön arkiympäristössä.

– Suurin osa terapioista, noin 70 prosenttia, tapahtuu asiakkaan omassa ympäristössä eli kodissa, päiväkodissa tai koulussa, Tammisto kertoo.

Toimintaterapiassa harjoitellaan arkisiakin taitoja.