Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Mia Tammelin kaipaa lisää konkretiaa työajan lyhentämisen ympärillä käytyyn keskusteluun.

Työajan lyhentäminen voi tuoda haasteita vuoro- ja osa-aikatöitä tekeville – Pienituloisten toimeentulo olisi yhä epävarmempaa

Tutkija Mia Tammelin kaipaa työajan lyhentämisen ympärillä käytyyn keskusteluun lisää konkretiaa. Erityisesti hän on huolissaan vuoro- ja osa-aikatöitä tekevien asemasta.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin otti esille kysymyksen siitä, voitaisiinko työpäivän pituutta lyhentää kuuteen tuntiin tai työviikkoa neljään päivään. Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Mia Tammelinin mielestä hyvinvoinnin kannalta olennaisinta on se, millä tavoin uudistus toteutettaisiin.

– Työaika on pääsääntöisesti sidottu palkkaan. Jos ajatellaan, että työajan lyhentyessä myös palkka laskee, se heijastuu välillisesti tai suoraan yksilön ja hänen perheensä sekä yhteisönsä hyvinvointiin, Tammelin muistuttaa.

Tammelinin mukaan Suomessa on paljon työssäkäyviä köyhiä ja sama trendi on valloillaan myös Euroopassa. Jos  työtä lähdetään entisestään silpomaan, se ei enää kannata, mikä  johtaa useamman työn tekemiseen samanaikaisesti. Tällaisten ihmisten työmarkkina-asema ja uranäkymät voivat myös olla heikkoja.