Kirsi Salonen on tutkinut paljon luonnon vaikutuksia mielenterveyteen.

Ympäristöhuoli voi johtaa tekoihin tai ilmastoahdistukseen – “Kun lamaannumme, emme pysty toimimaan“ 

Tuoreen ilmastotunnekartoituksen mukaan noin neljäsosa suomalaisista kuvailee ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita ahdistukseksi. Ekopsykologi Kirsi Salosen mukaan monille suomalaisille luonto voi olla itsestäänselvyys, jolloin sen puolesta ei koe tarvetta kamppailla.  

Ympäristön vaikutuksia mielenterveyteen tutkineen Kirsi Salosen mukaan suomalaisilla on puutteellinen käsitys luonnon yhteydestä omaan hyvinvointiin. Heikko luontosuhde voi johtaa piittaamattomuuteen ilmasto-ongelmista. Salonen kertoo, että ympäristön tilan aiheuttama huoli voi saada toimimaan ympäristön puolesta, mutta voi johtaa myös ilmastoahdistukseen:

–Kun lamaannumme, emme pysty toimimaan. Ympäristöahdistuneiden ihmisten on erityisen tärkeää huolehtia mielenterveydestään.

Salosen mukaan ilmastoahdistuneelle on tärkeää saada vertaistukea esimerkiksi keskusteluryhmien kautta. Ryhmiä on jo perustettu yliopistoissa ja muilla koulutusasteilla mutta Salonen painottaa, että myös työelämässä olevien ihmisten täytyy päästä avun piiriin.

Ilmastoahdistuksesta on kuitenkin sen julkisuuteen nousemisen myötä helpompi puhua kuin muutamia vuosia sitten. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran ilmastotunnekartoituksen mukaan reilu puolet suomalaisista kokee, että ilmastotunteiden hallintaan on tarjolla riittävästi keinoja.