Suomalaiset suosivat kotimaisia tuotteita ja palveluita ostopäätöksissään aiempaa enemmän.

Työllisyyden tukeminen on suomalaisille merkittävin syy suosia kotimaisia tuotteita ja palveluita – Vastuullisuus ja kotimaisuus ohjaavat nuorten ostopäätöksiä yhä voimakkaammin

Ympäristönäkökulmat vaikuttavat suomalaisten ostopäätöksisiin tulevaisuudessa yhä enemmän. Myös brändeillä on merkitystä etenkin nuorille.

Neljä viidestä suomalaisesta suosii kotimaisia tuotteita ja palveluntarjoajia ostopäätöksissään aina kuin mahdollista. Tämä käy ilmi Suomalaisen Työn Liiton teettämästä tutkimuksesta. Merkittävin syy suosia kotimaisia tuotteita ja palveluita on työllisyyden tukeminen. Toiseksi merkittävimmäksi tekijäksi nousee laatu.

Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikön Jokke Eljalan mukaan alle 25-vuotiaillekin työllisyys ja kotimaisuus ovat tärkeitä.

– Kiinnostavaa on se, että nuorille tuotteiden ympäristöystävällisyys ja luotettavuus ovat selkeästi tärkeämpiä kuin vanhemmille ikäryhmille.

Nuorille tuotteiden ympäristöystävällisyys ja luotettavuus ovat selkeästi tärkeämpiä kuin vanhemmille ikäryhmille

Jokke Eljala, tutkimuspäällikkö

Ekologisuus kulutustrendinä kasvaa

Eljalan mukaan myös brändeillä on vaikutusta ostopäätöksiin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan brändien merkitys ostopäätöksissä vähenee sitä mukaa, mitä vanhemmasta ikäryhmästä on kyse.

Kun 54 prosenttia 15–­24-vuotiaista sanoo brändin vaikuttavan ostopäätöksiin, vastaava luku 40–59-vuotiailla on 34 prosenttia ja 60–79-vuotiailla 26 prosenttia.

– Monissa tutkimuksissa olemme pohtineet, johtuuko tämä siitä, etteivät vanhemmat halua myöntää olevansa emotionaalisia ostajia vai ovatko nuoret enemmän johdateltavissa brändien avulla. Nuorille brändit saattavat olla myös tapa saada hyväksyntää vertaisryhmiltään ja tapa näyttää kuuluvansa tiettyyn ryhmään.

Eljala arvioi, että ympäristönäkökulmat vaikuttavat suomalaisten kuluttamiseen tulevaisuudessa yhä enemmän. Jo nyt nuoret ovat aikuisia valmiimpia maksamaan enemmän ympäristöystävällisistä tuotteista.

– Suomalaiset näyttävät tiedostavan omien kulutustottumustensa vaikutuksia ainakin asennetasolla. Ostaessa mietitään tarkemmin esimerkiksi sitä, onko tuotteet tuotettu eettisesti tai ympäristöasiat huomioiden.

Mitkä syyt saavat tamperelaiset nuoret aikuiset ostamaan kotimaisia tuotteita? Kuuntele gallup täältä.