Puheviestinnän professori Pekka Isotalus toivoisi Twitterissä tapahtuvan nälvimisen loppuvan ja keskustelun muuttuvan asiallisempaan suuntaan.

Twitterillä on valtavia mahdollisuuksia viestintäalustana – Kuka tahansa voi pyrkiä vaikuttamaan ilman isoja vaalibudjetteja

Tampereen yliopiston puheviestinnän professori Pekka Isotalus on tutkinut paljon Twitteriä ja sen käyttäjien vuorovaikutusta. Poliitikoilta vaaditaan osallistumista ja persoonallista sisältöä. Aktivistit voivat saada oma äänensä kuuluviin helposti.

Twitter on suosittu viestintäkanava erityisesti poliitikkojen ja muiden vaikuttajien keskuudessa. Avoin keskuskustelu mahdollistaa viestinnän kenen tahansa kanssa ilman kaveripyyntöä. Avoimen keskustelun mahdollistava kaikille avoin data tekee keskusteluiden ja käyttäjien tutkimisen helpoksi. Tästä syystä Twitteriä on tutkittu enemmän kuin esimerkiksi Facebookia.

Poliitikot käyttävät palvelua keskenään keskustelemiseen ja imagonsa rakentamiseen. Aktivistit, kuten ilmastonuori Atte Ahokas, voivat osallistua keskusteluun ja kampanjointiin Twitterissä ilman isoja budjetteja.

Pekka Isotalus on Tampereen yliopiston puheviestinnän professori sekä poliittisen viestinnän dosentti. Hän on tutkinut Twitter-käyttäjien välistä vuorovaikutusta ja sitä, miten siihen reagoidaan. Isotaluksen mukaan media on hyvin kiinnostunut Twitterissä olevasta sisällöstä ja toimittajat löytävät sieltä paljon uutisaiheita.

– Twitter on keskittynyt yhteiskunnalliseen keskusteluun, ja kynnys ottaa yhteyttä päättäjiin on paljon pienempi kuin esimerkiksi sähköpostilla.