Arkkitehti ja tutkija Katja Maununahon mielestä yhteisöllisyyttä ja yksityisyyttä on käsitelty väärällä tavalla toistensa vastakohtina. Hänen mukaansa ihmiset biologisina, sosiaalisina ja kulttuurisina olentoina tarvitsevat molempia.

Yhteisöllisellä asumisella voidaan rikkoa yksinäisyyden kuplia ‒ monikäyttöiset yhteistilat tukevat muihin tutustumista

Suomalaisille tutussa yhteisöllisen asumisen muodossa, soluasunnossa, erillisiä huoneita yhdistää pahimmillaan pelkkä käytävä. Parhaimmillaan yhteisöllisyys rakentuu itsestään laadukkaissa yhteistiloissa.

Yksinasumisen yleistyessä myös yhteisöllisyyden kaipuu korostuu. Yhteisöllisen asumisen muodoilla, joissa seuraa saa halutessaan, voidaan tulevaisuudessa ehkäistä yksinäisyyttä ja tukea yhteiskunnallista osallisuutta.

Arkkitehti ja tutkija Katja Maununahon mukaan yhteisöllisyyteen voidaan kannustaa yhteistiloilla, jotka ovat jo itsessään niin houkuttelevia, että ihminen haluaa poistua yksityisestä tilastaan.

‒ Kun yhteistilojen käyttöaste nousee, ihmiset alkavat luonnollisesti tutustumaan toisiinsa.

Maununahon mukaan hyviä esimerkkejä yhteistiloista löytyy soluasuntojen sukulaisista, klusteriasunnoista, joita on muun muassa saksankielisessä Keski-Euroopassa. Niissä ihmisten yksityisiä huoneita ja huoneistoja yhdistäviin tiloihin on todella satsattu.

‒ Klusteriasunnoissa yhteistilat voivat olla parvekkeita hienoilla näköaloilla ja hyvin varusteltuja keittiöitä.

‒ Soluasunnoissa huoneita yhdistää usein pelkkä käytävä. Kuka haluaa rakentaa yhteisöllisyyttä käytävässä?