Opiskelu avoimessa yliopistossa ei oikeuta opintotukeen, joten opinnot on rahoitettava itse. Kuvassa Jutta Hukari.

Suosituissa avoimen yliopiston opinnoissa on suuria hintaeroja — ”Hinnat ovat raskain osa opiskelua”

Entistä useammat tarttuvat mahdollisuuteen suorittaa yliopistokursseja maksullisen avoimen yliopiston kautta. Opintopisteiden hinnat kuitenkin vaihtelevat oppilaitosten välillä.

Välivuotta viettävä Jutta Hukari opiskelee latinan alkeita Keski-Pohjanmaan kesäyliopistossa. Hintaa opinnoille on tullut 185 euroa. Jos hän olisi käynyt samat opinnot jossain muualla, lasku olisi voinut olla hyvin erisuuruinen. Saman avoimen yliopiston kurssin hinta voi vaihdella eri puolilla Suomea.

19-vuotiaalla Hukarilla oli tallessa säästöjä, joilla rahoittaa latinan opintonsa. Hän pitää avointa yliopistoa hyvänä valintana, sillä hän halusi opiskella hieman myös välivuoden aikana. Hukari uskoo, että monille kustannukset voivat valitettavasti muodostua opiskelun esteeksi.

Opetushallinnon tilastopalvelun mukaan avoimen yliopiston opiskelijamäärät kasvavat. Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvos Jukka Haapamäki nimeää suosion syiksi muun muassa yleistyneet välivuodet ja avoimen väylän laajentamisen pääsykoeuudistuksessa. Verkon kautta monia avoimen yliopiston opintoja voi suorittaa missä tahansa. Lähiopetusta haluavat ovat kuitenkin maantieteellisesti eriarvoisessa asemassa kustannusten vuoksi.

Hintaerot yliopistojen välillä ovat suuria. Esimerkiksi tilastotieteen perusopinnot maksavat Tampereen yliopistossa yhteensä 300 euroa, kun Lapin yliopistossa tilastotieteen perusteet voi opiskella 135 eurolla.

– Hinnoittelu perustuu asetukseen, joka määrää katon avoimen yliopiston opintopisteiden hinnoille. Yliopistot järjestävät siis avointa opetusta tappiolla, opetusneuvos Haapamäki selventää hinnoittelua.

Valtioneuvoston asetuksessa määrätään yksittäisen opintopisteen hinnalle 15 euron yläraja. Alarajaa ei ole määritelty, joten yliopistot saavat halutessaan tarjota opetusta halvemmalla. Rahastukseksi toimintaa siis tuskin voi kutsua, vaikka kurssimaksut verottaisivat opiskelijan budjettia raskaasti.

Jutta Hukari tähtää historian opiskelijaksi, joten hän uskoo hyötyvänsä latinan opiskelusta avoimessa yliopistossa.

Yhteistyötahot vaikuttavat hintoihin

Haapamäen mukaan kustannuserot yliopistojen välillä selittyvät luultavasti sillä, kuinka paljon yliopisto pystyy yhdistämään avoimen kursseja tutkinto-opiskelijoiden kursseihin. Osa yliopistoista järjestää opetusta myös erilaisten yhteistyötahojen kautta.

Tällaisia yhteistyötahoja ovat aikuiskoulutuskeskukset, kuten niin sanotut kesäyliopistot. Kesäyliopistossa opiskelu on kalliimpaa, sillä opintopisteiden lisäksi maksuihin sisältyvät muun muassa opetustilojen kulut. Hukari opiskelee Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston kautta Oulun yliopistoon kuuluvaa kurssia.

Latinan opinnot ovat tenttiä vaille valmiita, mutta Hukari kertoo ottavansa mahdollisesti lisää kursseja avoimesta yliopistosta ennen kuin hakee Ouluun tutkinto-opiskelijaksi.

– Olen pitänyt avoimesta yliopistosta, mutta hinnat ovat raskain osa opiskelua.