Oulun yliopiston tutkijatohtorin Anna Reetta Röngän mukaan yhteiskunnan vaatimukset nuoria kohtaan ovat kiristyneet. Kuva: Seija Leskelä / Kulmakuvaamo

Nuorten kokema yksinäisyys on lisääntynyt viime vuosina – ”Elämän normeista poikkeaminen voi johtaa kuulumattomuuden tunteeseen”

Oulun yliopiston tutkijatohtorin Anna Reetta Röngän mukaan nuorten yksinäisyyden kokemuksiin liittyy usein tunne erilaisuudesta, kuulumattomuudesta ja ulkopuolisuudesta.

Nuorten yksinäisyyden kokemukset ovat lisääntyneet 2000-luvulla, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön terveystutkimuksista. Kehityksen taustalta voidaan löytää monia yhteiskunnallisia sekä kulttuurisia muutoksia. Tutkijatohtori Anna Reetta Rönkä esittää, että kasvuun vaikuttavat esimerkiksi elämänkulkuun liittyvät normit.

– Jos nuori ei seuraa normatiivisia elämään kuuluvia askelia, kuten opiskele tietyssä ikävaiheessa tai löydä sopivaa seurustelukumppania, voi aiheutua kuulumattomuuden ja yksinäisyyden kokemuksia.

Vaikka nuori saisikin opiskelupaikan ja etenisi elämässään suunnitellusti, yksinäisyyteen voivat johtaa eri tekijät. Röngän mukaan opintojen vaatimukset ja tavoitteet ovat kiristyneet, mikä voi myös aiheuttaa nuorille yksinäisyyden kokemuksia.

– Nuoret kokevat nykyään enemmän ulkopuolista painostusta opinnoissa etenemiseen ja ovat huolissaan tulevaisuuden työelämän epävarmuudesta.

Lue keskustelu täältä.