Stella Hyväkän kommentti: Vastoin valkokankaiden luomia odotuksia autisti voi olla ihan tavallinen

Toteutin taannoin autismikirjoon lukeutuville ihmisille suunnatun kyselyn, johon vastanneista lähes 85 prosenttia oli sitä mieltä, että populaarikulttuurin tapa esittää autismikirjoa on liian stereotyyppinen.

Autismikirjoon kuuluu useita erilaisia neurobiologisia kehityshäiriöitä, kuten autismi ja Aspergerin oireyhtymä. Joidenkin elämässä diagnoosi näkyy vahvemmin, toisilla paljon lievemmin. Siksi viihdeteollisuuden tapa toistaa autismikirjon ihmisiä vain yhdenlaisina hahmoina on täysin järjenvastainen.

Haastattelin Autismiliiton kokemusasiantuntijaa Ilkka Nygréniä asian tiimoilta. Mieleeni painui seuraava lausahdus: ”Ihmisten on hirvittävän vaikea ymmärtää sitä, jos autisti onkin tosi tavallinen.”

Toden totta, sillä populaarikulttuuri syöttää yleisölleen päinvastaista kuvaa.

Tavallisuus ei ole kiinnostavaa eikä sovi siten esitettäväksi televisioon. On säväyttävämpää kuvata autistien ponnistelua yhteiskunnassa, jossa pärjäämiseen he ovat vääränlaisia.

Todellisuudessa autisti voi pärjätä ihan hyvin – miksemme siis koskaan näe onnellisia loppuja?

Lue lisää autismikirjon esittämisestä populaarikulttuurissa täältä