93 prosenttia Moreenimedian kyselyyn vastanneista tunsi itsensä joukkoon kuulumattomaksi / Kuva: Eeva Valtokari

24-vuotiaalla Marialla ei ole yhtään ystävää – Moni autismikirjoon kuuluva kärsii läheisten ihmissuhteiden puutteesta

Tyypillisimpiä autismikirjon oireita ovat eriasteiset vaikeudet sosiaalisessa kanssakäymisessä. Oireet saattavat pahimmillaan vaikeuttaa yksilön ihmissuhteiden muodostumista ja ajaa autismikirjoon kuuluvan henkilön yksinäisyyteen. Näin kävi myös 24-vuotiaalle Marialle.

Fakta

Autismikirjo – mistä on kyse?

  • Autismikirjolla viitataan laaja-alaisiin kehityshäiriöihin, kuten autismiin, Aspergerin oireyhtymään ja epätyypilliseen autismiin.
  • Autismikirjolla ei ole yhtenäistä oirekuvaa, mutta se ilmenee usein eriasteisina vaikeuksina sosiaalisessa kanssakäymisessä, aistiyliherkkyytenä sekä erityisenä stressiherkkyytenä.
  • Moreenimedian kysely jaettiin Aspergerin syndrooma ja autismin kirjo Facebook-ryhmässä, ja siihen vastasi 90 autismikirjoon kuuluvaa henkilöä, sekä heidän läheisiään.
    Suomessa on arviolta noin 55 000 autismikirjon ihmistä.
  • 77 prosenttia kertoi kärsineensä mielenterveysongelmista ja lähes puolet kärsivät läheisten ihmissuhteiden puutteesta.

– Minulla ei ole yhtään ystävää, enkä ole koskaan ollut parisuhteessa. Sosiaalisia kontakteja ei juurikaan ole perheen ja koulun ulkopuolella, kertoo vuonna 2017 Asperger-diagnoosin saanut Maria.

Hän on yksi Moreenimedian kyselytutkimukseen vastanneista. Kysely toteutettiin Facebookin Aspergerin syndrooma ja autismin kirjo -ryhmässä. Vastaajista jopa 67 prosenttia kärsi vaikeuksista solmia ihmissuhteita.

Vaikka Maria sai diagnoosin suhteellisen myöhään, hän oli itse miettinyt jo pidemmän aikaa, ettei kaikki ollut normaalisti.

– Minun oli hankalaa päästä keskusteluihin mukaan. Tunsin itseni usein väärinymmärretyksi, oudoksi ja ulkopuoliseksi.

Erilaisuuden tunnetta ei helpottanut koko peruskoulun ajan jatkunut koulukiusaaminen. Maria kokeekin olleensa kiusaajille helppo uhri, sillä hän ei ymmärtänyt muiden ihmisten valehtelevan hänelle tai piikittelevän häntä. Hän on kuitenkin onnellinen, ettei saanut diagnoosia vielä peruskouluaikana.

– Se olisi vain antanut kiusaajilleni yhden haukkumasanan lisää, arvelee Maria nyt.

Korkean itsemurhariskin ryhmää

Autismikirjoon kuuluvilla henkilöillä esiintyy usein mielenterveyden ongelmia, kuten masennusta ja ahdistuneisuutta. Ruotsalainen tutkimus osoittaa, että autismikirjon ihmisillä itsemurhariski on jopa kymmenkertainen muihin verrattuna.

Erikoispsykologi Janne Sihvosen mukaan yksinäisyys altistaa yksilön psyykkisen terveyden heikentymiselle, jolloin vaarana saattaa olla esimerkiksi masentuminen. Moreenimedian kyselyyn vastanneista 45 prosenttia koki, että läheisten ihmissuhteiden puute oli vaikuttanut heidän mielenterveytensä heikentymiseen.

Yksinäisyys saattaakin olla siis erityisen kohtalokasta jo valmiiksi korkean itsemurhariskin ryhmään kuuluvilla autismikirjon henkilöillä.

– 21-vuotiaana kirjoitin Facebookiin, että haluan kuolla, Maria muistelee.

Facebook-päivitys oli yksinäisen ja masentuneen Marian avunhuuto, johon perhe ja sukulaiset onneksi reagoivat nopeasti.

Televisio apuna yksinäisyyteen

Muutaman vuoden aikana asiat ovat menneet paljon eteenpäin. Nyt leipurikondiittoriksi opiskeleva Maria voi jo paljon paremmin.

Hän on löytänyt iloa elämäänsä erilaisten käsitöiden, leipomisen ja television kautta.

– Television katsominen auttaa yksinäisyyteen. Sarjojen ja elokuvien kautta pystyy elämään, ja hahmoihin samaistuessa voi kokea tunneskaaloja, jotka omasta elämästä tällä hetkellä puuttuvat.

Maria kertoo harjoittelevansa hankalia sosiaalisia tilanteita sekä lievittävänsä omaa yksinäisyyden tunnettaan juttelemalla televisiosta tutuille kuvitteellisille hahmoille.

– Se helpottaa sosiaalisia tilanteita, kun pystyn yksin höpötellessäni miettimään, mitä sanoisin missäkin tilanteessa.

Haaveena perhe ja parisuhde

Moreenimedian kyselyyn vastanneista neljäsosa oli kohdannut ennakkoluuloja deittailumaailmassa ja hieman yli 70 prosenttia ihmissuhteita solmiessa.

Sihvonen epäilee, että ennakkoluulojen taustalla ovat erilaisuuden pelko sekä vanhanaikaiset käsitykset autismikirjosta.

Ennakkoluulot saattavatkin vaikeuttaa jo ennestään hankalia sosiaalisia tilanteita, minkä vuoksi niitä tulisi pyrkiä murtamaan mahdollisimman systemaattisesti.

Myös Maria haaveilee sopivan kumppanin löytämisestä sekä perheen perustamisesta.

Olisi myös ihanaa, jos löytäisin edes yhden ystävän. Sellaisen, jonka kanssa voisi jutella ihan perusjuttuja.

Asperger-diagnoosin saanut Maria

 Haastateltava ei esiinny julkaisussa omalla nimellään aiheen arkaluontoisuuden vuoksi.